บรรยากาศการใส่บาตรในปีนี้แตกต่างจากการใส่บาตรในทุกๆปี  เพราะปีนี้ครูอ้อยมีญาติมาที่บ้านคุณพ่อมากจริงๆ  น้องๆของคุณพ่อมากันหมดทุกคน  มาเพื่อที่จะได้ใส่บาตรร่วมกัน  หนึ่งปีปฏิบัติแบบนี้หนึ่งครั้ง  เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่น่ารักดี
คุณพ่อเปรียบเสมือนรากแก้วของต้นไม้ครอบครัว
เพราะคุณพ่อเป็นพี่ชายใหญ่  เมื่อคุณปู่คุณย่าเสียไปหมดแล้ว  คุณพ่อก็เกือบจะกลายเป็นพ่อของทุกคนในครอบครัว
ครูอ้อยเฝ้าสังเกตน้องๆของคุณพ่อทุกคน  จะรักและเชื่อฟังคุณพ่อหมดทุกคนเลย

 
เมื่อคืนนี้  คุณพ่อพูดกับครูอ้อยว่า  พ่อพยายามทำทุกอย่างเป็นตัวอย่างที่ดี  ให้ลูกๆได้เห็นและจะได้ปฏิบัติตามแบบอย่างของคุณพ่อ
ครูอ้อยเข้าใจดี  และพยายามปฏิบัติตามคุณพ่อเสมอ  ไม่ว่าจะเป็นวิถีทางในการดำเนินชีวิต  และการปฏิบัติหน้าที่การงาน
การเป็นรากแก้วของต้นไม้ครอบครัว  นี่ปฏิบัติลำบากนะ  หากไม่เป็นคนดีมีศีลธรรม  น้องๆก็จะไม่ศรัทธาและเชื่อฟัง
ครูอ้อยจะฟังคุณพ่อ  และจะปฏิบัติตามคำพูดและการปฏิบัติของคุณพ่อทุกประการ