บันทึกที่ผ่านมา   ครูอ้อยได้กล่าวถึง  ตอนที่  3  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  ซึ่งมีสาระสำคัญ  ตามเนื้อหาในบันทึกนี้  ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (13)
การเขียนแฟ้มผลงานนี้  หากดูเผินๆแล้วเหมือนการเขียนประชาสัมพันธ์ตัวเอง  เขียนให้ผู้มาประเมินเชื่อถือเราได้มากที่สุดเป็นดี
เขียนเฉยๆไม่ได้ด้วย  การเขียนเฉย  ไม่มีน้ำหนักของความจริง  และเชื่อถือไม่ได้  ต้องหาหลักฐาน  เอกสาร  หนังสือ  หรือรูปถ่าย  แต่รายการหลังนี้  หมายถึง  รูปถ่าย  ไม่มีน้ำหนักมากเท่าไร  เพราะมีการจัดฉากกันได้ง่ายดาย
ครูอ้อยเคยได้เป็นกรรมการประเมินครูดีเด่นการสอนภาษาอังกฤษ  ครูอ้อยต้องตรวจดูเอกสารส่วนหนึ่งอย่างละเอียด  และขอดูการสอน  บรรยากาศการสอน  ตลอดทั้งสัมภาษณ์นักเรียนด้วย
กรรมการที่มาประเมินนั้นควรยึดข้อนี้ด้วยว่า  ความยุติธรรม  ความเที่ยงตรง  ต้องมาคู่กัน  ยึดถือแต่เอกสาร  ครูที่อยู่ต่างจังหวัดจะเสียเปรียบกว่าครูในเมืองแน่นอน
ความเป็นจริงกรรมการต้องมาประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้  ตั้งใจไปต่อว่ากรรมการประเมินก็ไม่ถูกต้องนัก  เพราะครูอ้อยเคยถูกต่อว่า  เมื่อคราวที่ครูอ้อยเป็นกรรมการ  ที่ทำตามหลักเกณฑ์จริงๆ
ต้องตามไปดูถึง  วิธีการตั้งกฏเกณฑ์  วิธีการตั้งกรรมการประเมิน  วิธีการการกำหนดแนวทางการกำหนดหัวข้อประเมิน  ให้สอดคล้องกัน  และอยู่ในขอบเขตที่ประเมินได้ตรง
คราวต่อไปก็เลยเปลี่ยนเป็นการประเมินแบบจู่โจม  หมายถึง  ไม่บอกว่าจะมาเมื่อไร  แต่ก็รั่วและรู้จนได้
ครูอ้อยหันมาอ่านหัวข้อการประเมิน  ตอนที่ 3 เรื่อง   ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
1.  แม้จะเหนื่อยล้าก็ยังมุ่งมั่นให้บริการจนสำเร็จตามเป้าหมาย
การประเมินข้อนี้  กรรมการต้องขอดูคำสั่งโรงเรียน  ต้องสัมภาษณ์ผู้บริหาร  เพื่อนครู  นักการภารโรง  นักเรียน  ผู้ปกครอง  แน่นอน
จะทำอย่างไรล่ะ  ให้กรรมการเชื่อ  และเป็นหลักฐานที่ดี  ที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ
ครูอ้อยคิดออก  ที่ครูอ้อยถนัดก็คือ  การเขียนความเรียง  บรรยายว่า  เราเป็นผู้เสียสละ  อุทิศเวลาให้กับทางราชการ
สิ่งที่จะมาสนับสนุนคือ  สมุดลงเวลาการมทำงาน  ผู้บริหารเซ็นต์กำกับรับรองว่าจริง
เหล่านี้เป็นต้น  ที่เราควรนำเสนอ  และจัดเตรียมไว้ก่อนได้เลย
ครูอ้อยแนะมาถึงนี่แล้ว  คงจะทำกันได้แล้วนะคะ  แล้วครูอ้อยจะขอตรวจในเมื่อมีโอกาสค่ะ