เข้ามาเห็นลูกเล่นน่ารักๆใน GotoKnow ช่วงบ่ายนี้แล้ว อดไม่ได้ต้องขอแสดงความชื่นชม 2 อาจารย์ผู้พัฒนาระบบของเรา ท่านทั้ง 2 ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับคลังความรู้แห่งนี้มากมายเหลือเกิน แล้วอย่างนี้มีหรือที่เราเหล่าบล็อกเกอร์จะไม่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจของเราเพื่อช่วยกันสรรค์สร้างโลกแห่งนี้ ให้เป็นแบบอย่างของสังคมเอื้ออาทร สังคมแห่งการเรียนรู้ชั่วชีวิต สังคมแห่งคุณธรรม สังคมแห่งปัญญา เป็นสัญญาใจที่มีเพื่อปีต่อๆไปค่ะ