วันสุดท้ายของ ปีจอ รอเข้าสู่ ปีกุน

       วันนี้ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เวลา 18.45 น. อีก ไม่กี่ ชั่วโมง ก็ จะเข้าสู่วันที่ 1 มกราคม 2550 แล้ว ชาวอิสรชน ทุกคน ขออวยพรให้ ทุกท่านมีความสุข มีกำลังใจ สมหวังในทุกส่งที่ปรารถนา นะครับ

     ที่สำคัญขอให้มีพลังในการทำงาน สร้างสรรค์สิ่งดีดีเพื่อสังคมต่อไป นะครับ

     โชคดีจงมีแด่ทุกท่านครับ ในปีหมูที่จะถึงนี้ ทุกคนนะครับ  

ด้วยใจศรัทธามั่น  

ชาวอิสรชน