กราบเรียน ท่านรัฐมนตรีฯ  

ผมคิดว่า ระบบการศึกษาในปัจจุบัน มีปัญหามากมาย และเราเหล่านักการศึกษาทั้งหลาย ดูเหมือนว่าจะไม่มีพลังในการแก้ไขปัญหาระบบการศึกษา   

เพราะว่า ถ้ามองนักการศึกษาแต่ละคนนั้น จะเปรียบก็เสมือนว่าเป็นตัวจักรเล็ก ๆ ตัวหนึ่งในระบบการศึกษาเท่านั้น จะไปหักล้าง หรือคัดค้าน หรือเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาใด ๆ ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยาก ไม่มีการรวมพลังเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้อย่างชัดเจน  

แต่ละคนก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อแก้ไขปัญหาของตัวเอง เฉพาะหน้า เฉพาะกิจไป มีหน่วยงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ขึ้นมา ก็กลายเป็นหน่วยงานที่ไม่ค่อยมีพลังในการทำงาน ทำได้แต่เฉพาะกิจ เฉพาะในเชิงเอกสาร ทำได้เฉพาะกิจเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปเรื่อยๆ   

เพราะฉะนั้น หลักการต่างๆที่เกิดขึ้นและเป็นปัญหาในระบบการศึกษาในปัจจุบัน เหมือนกับระบบอินเตอร์เน็ตที่เมื่อมีปัญหาแล้ว ปรากฏว่าคนที่ต้องใช้จริงๆ ไม่สามารถจะทำอะไรได้ มีแต่คอยรอว่า คนภายนอกจะเข้ามาช่วยได้อย่างไร ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ของการแก้ปัญหาในระบบอินเตอร์เน็ต  

ระบบการศึกษาก็ใกล้เคียงกันครับ ดูเหมือนว่าระบบการศึกษาที่ล้มไม่เป็นท่า ก็ไม่มีใครที่จะเข้ามาแก้ จะหาใครมาแก้ก็แย่เต็มทน ทุกคนก็รอไปรอมาว่า ใครจะมาแก้  ในระหว่างที่รอไปรอมา เพื่อหาคนมาแก้ ทุกคนก็ทำงานไปเท่าที่ทำได้แค่ไหน ก็แค่นั้น

แล้วปัญหาแบบนี้ใครจะเป็นคนแก้ล่ะครับ  

ผมคิดว่า มันจะต้องมีกลุ่มก้อนที่มีพลังเพื่อเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างไป   ระบบใหญ่ก็เข้าไปทำอะไรไม่ได้  ระบบเล็กก็ขึ้นไปทำอะไรไม่ได้ ตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ของระบบการศึกษาเลยครับ   

เพราะฉะนั้น จึงอยากขอฝากท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยงข้องและผู้มีอำนาจช่วยเข้าไปดำเนินการจัดการ ดูแลว่า ระบบการศึกษาของเราจะเริ่มขยับ ขับเคลื่อน หรือทำให้เป็นเรื่องเป็นราว ที่มีสาระที่แท้จริงได้อย่างไร ไม่ใช่ว่าทำไปวัน ๆ เหมือนในขณะที่ทำมาทุกวันนี้   

ขอฝากเรื่องนี้ ถึงท่าน และความหวังของประเทศชาติก็อยู่ที่ท่าน

และหากเราไม่ช่วยกัน ระบบการศึกษาก็คงจะขับเคลื่อนไม่ได้ คงจะเตาะแตะ ล้มลุกคุกคานไปแบบนี้เรื่อยๆ  ครับ ทุกฝ่ายเจ็บปวด ผู้เรียนเจ็บปวด ผู้สอนก็เจ็บปวด ประเทศชาติก็เจ็บปวด   แทบไม่มีใครไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย  

จึงฝากความหวังมายังท่านครับ  

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ