วินาทีต่อวินาทีชีวิต  ผู้คนมีหลายเรื่องราวประสบ พบ ผ่าน  หากได้ช่วยกันบรรจง บรรจุ ไว้ถือว่าเป็นการเผื่อแผ่กัน  ผมว่านั่นแหละเป็นวิทยาทาน

                       ณ วันสิ้นปี ที่ชีวิตผ่านมาพบ GoToKnow  ทำให้ได้เรียนรู้เรื่องราวหลายหลากมากขึ้น ขณะเดียวกัน ได้บรรจง บรรจุ เรื่องราวที่ผ่านเข้ามาเพื่อเผยแพร่แก่ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม

                       ขอขอบพระคุณ ดร.น้อย จันทวรรณฯ  และทีมงานที่เกี่ยวข้อง ผู้หลัก ผู้ใหญ่ ที่ให้การสนับสนุน และทุกท่านที่ไม่เพียงผ่านไป มาช่วยกันบรรจงบรรจุความรู้ที่ผ่านชีวิตทุกท่าน เพื่อเป็นวิทยาทานครับ.