เช้าวันนี้ (28 ธันวาคม 2549)  นับเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรของวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมพิธีเปิดเว็บไซต์ใหม่ และระบบธุรการ ของคณะวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นได้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่   ซึ่งในปีนี้ ของขวัญ 2 ชิ้น แรก ที่คณะฯ ได้มอบให้พวกเราคือ เราได้ระบบเวปไซต์ใหม่ ที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าเยี่ยมชม สามารถดูข้อมูลได้ง่าย และเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  เรายังได้รับระบบธุรการ ซึ่งเป็นระบบที่จะอำนวยความสะดวกให้งานทางด้านธุรการของคณะฯ รวดเร็วยิ่งขึ้น และมีรูปแบบที่สวยงามเป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากของขวัญชิ้นงามที่คณะฯ มอบให้เราแล้ว เรายังได้รับคำสอนดี ๆ จากคณะสงฆ์จากวัดคลองเรียน  ซึ่งท่านเรียกว่า ธรรมะ 4 ข้อ  จึงขอถือโอกาสนำคำสอนดี ๆ ของท่าน ถ่ายทอดความสุข ส่งผ่านต่อชาว gotoknow ด้วยกันค่ะ

ธรรมมะ 4 ข้อ จากคณะสงฆ์วัดคลองเรียน

1. ขอให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และ ซื่อตรง ทั้งต่อตัวเอง ต่อบุคคล ต่อหน้าที่การงาน  ที่เรารับผิดชอบ  คือ ทำหน้าที่ของเราให้ถูก ความเจริญก้าวหน้าก็จะเกิด

2. ขอให้มีความรัก ความสามัคคี   เพราะความรักความสามัคคี จะทำให้สังคมอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นสุข ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ถ้าเราอยู่ในที่ทำงาน แล้วเรามีความสามัคคีกันในที่ทำงาน  ความสามัคคี ถ้าจะทำให้เกิดต้องมีทั้ง  เมตตา กายกรรม คือ มีความรัก ทำอะไรด้วยเมตตาต่อกัน  พูดด้วยอาศัยความรัก  ไม่คิดเบียดเบียนซึ่งกันและกัน คิดในทางที่ให้เกิดประโยชน์ต่อกัน   ถ้าเราทำ พูด คิด ด้วยเมตตา เป็นองค์ประกอบ  ความสามัคคี ก็จะเกิด

3. ให้เรามีน้ำใจซึ่งกันและกัน ความมีน้ำใจ เป็นเรื่องที่หาได้ง่าย โดยเฉพาะ สังคมไทย  จะอยู่กันด้วยความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ช่วยเหลือสงเคราะห์กัน  

4. ต้องมีใจเป็นธรรม โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ใหญ่ ต้องมีใจเป็นธรรม คือยกเว้นจากอคติทั้ง 4  อย่าง คือ รัก ชอบ กลัว หลง เพราะปกครองคนจะอยู่ได้ ถ้าเราเว้นจากอคติ ทำอะไรด้วยความเป็นธรรม ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน

  นอกจากนี้ ท่านยังได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า ในโอกาสทำบุญปีใหม่ ถ้าเราจะให้ได้พร เราก็ต้องทำด้วย เพราะพระเป็นเพียงแค่อำนวย อวยพร เท่านั้น ถ้าเราไม่ทำ พรก็ไม่เกิด ความเป็นสิริมงคล ก็ไม่เกิด

ปีสุกรนี้ ขอให้งานทุกชิ้นที่ผ่านมือทุกท่านล้วนเป็นงานหมู ๆ ง่าย แบบหมู ๆ นะคะ