กีฬาสีตอนที่แล้ว  ได้กล่าวถึงพิธีเปิด ลองดูภาพชมก่อน  กีฬาสี " พระยาเกมส์ 19 "โดยครูอ้อย

 แต่ในบันทึกนี้  เป็นเรื่องของพิธีกร 

ทุกๆกิจกรรม...เราจะฝึกให้นักเรียนทำงานเป็นพิธีกรของโรงเรียน

แต่กิจกรรมกีฬาสี  นักเรียนต้องไปปฏิบัติหน้าที่ตามสีของตน  ดังนั้น  กีฬาสีจึงต้องมีพิธีกรรุ่นใหญ่  ...ก็คือ  ครู นั่นเอง

 

ที่โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)   มีครูที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกร  ด้วยใจรัก

ทำหน้าที่ได้อย่างดี่เยี่ยม

สังเกตจากหน้าตา  บุคลิก  และการแต่งกายเสียก่อน

อืมมมม...นักเรียนจะไม่เก่งเหมือนครู......แล้วจะเหมือนใคร....