วันนี้วันที่ 28 ธันวาคม 2549  เป็นวันที่โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)  จัดงานกีฬาสี  ชื่อว่า " พระยาเกมส์ 19 "

กีฬาสี เป็นกิจกรรมประจำปีที่นักเรียนชื่นชอบมากที่สุด

ครู...ทุกท่านรวมทั้ง ครูอ้อยก็ชอบมากด้วย

ชมภาพแรกที่เป็นบรรยากาศของกิจกรรมนี้ก่อน  ครูอ้อยบันทึกภาพไว้มากมาย

 

โรงเรียนที่ครูอ้อยสอนอยู่นี้  เป็นโรงเรียนของรัฐ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต2

ไม่ต้องประชาสัมพันธ์  ก็มีผู้ปกครองพานักเรียนมาสมัครเข้าเรียนทั้งระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1  รวมทั้ง  เข้ากลางคันมากมาย

ดูบรรยากาศก็รู้.......ไม่ต้องประชาสัมพันธ์

แต่จะเล่าเรื่องที่ดี  ที่นี่  เพราะมีท่านผู้รู้ท่านฝากมาว่า...มีเรื่องที่ดี  ที่น่ารู้มาเล่าสู่กันอ่านที่ Gotoknow