เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม เป็นโอกาสหนึ่งที่ได้นำผลงานการจัด KM เกษตรชุมพร ในงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3 โดยรับหน้าที่เป็นวิทยากรประจำบูธ กับ น้องออย (จุรีรัตน์ จันทร์ภักดี) ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการความรู้กับวงอื่น โดยเฉพาะแวดวง Blogger เช่น พีจำนงค์ น้องสิงห์ป่าสัก คนแรกต้องทบทวนความหลังเคยร่วมงานกันมาก่อนสมัยปฏิบัติราชการที่จังหวัดสมุทรสงคราม (แม่กลอง) เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว คนที่สองอยู่ในแวดวงเดียวกันในฐานะนักส่งเสริมฯ เรื่องแปลกของงานนี้มักพบแต่นักแสวงหา ไม่พบนักวิจารณ์ บันทึกนี้จะขอนำภาพบรรยากาศมาให้ชมก่อน สาระว่ากันภายหลัง