สำหรับวันนี้ขอพูดถึงเรื่อง ความสัมพันธ์ หรือที่เรียกกันในวงการออกแบบฐานข้อมูล ก็คือ Relation ซึ่งก็หมายถึง สิ่งที่เกี่ยวข้องกันของสิ่งของ 2 สิ่ง  ซึ่งในทาง Relational Database แล้วจะหมายถึง ตาราง 2 ตาราง ที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งความสัมพันธ์ที่กล่าวถึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 อย่าง คือ One-To-One,One-To-Many,Many-To-One,Many-To-Many  แน่คงอยากรู้แล้วล่ะสิว่าความสัมพันธ์แต่ละอย่างมีลักษณะอย่างไรรอก่อนนะคะ