พอใกล้จะสิ้นปี ๒๕๔๙ ผมได้มีโอกาสมานั่งอ่านทบทวนงานต่างๆที่ทำมา ทั้งงานสอน งานวิจัย งานบริการสังคมอื่นๆ และงานของ สคส.

โดยเฉพาะการเขียน Blog ทำให้ได้ข้อคิดในการทำงานด้านต่างๆ มากมาย  ทั้งในเชิงหลักการ แนวทาง และวิธีการ ทั้งในส่วนวิชาการ และวิธีการทำงาน

ในระหว่างนี้ ผมก็มีโอกาสไปเก็บตกงานที่สำคัญหลายๆอัน ที่ผมเคยอ่านแบบ จานด่วน ก็ได้มาอ่านแบบ ละเลียด และ เคี้ยวเอื้อง

worapat

  

และได้พบว่างาน ของ ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ หรือ อริยชน ในนามของ "คนไร้กรอบ" ที่เขียนไว้ใน blog ของท่านทุกเรื่องดีมากในระดับที่ไม่ต่ำกว่า อรหันต์ KM เลยทีเดียว  

แต่ดูเหมือนมีคนเข้าไปแสดงความเห็นน้อยมาก บางเรื่องก็ไม่มีเลย

จึงอาจมีสมาชิกบางท่านที่ยังไม่ได้อ่านงานที่ดี มีประโยชน์มาก พอๆกับงานเขียนของท่านพุทธทาส เลยทีเดียว  

ท่านที่มีโอกาสได้อ่านเรื่องนี้ สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต และจิตวิญญาณให้ดียิ่งๆขึ้นไป  

ผมเลยขออนุญาต ในโอกาสดีข่วงใกล้ปีใหม่นี้ มาสะกิดท่านที่ยังไม่ได้อ่านงานเขียนระดับอรหันต์ KM ที่มีวิชาการ แนวคิด คติ แฝงอยู่อย่างท่วมท้น แบบเห็นสายธารความรู้ไหลออกจากหน้าจอ สู่ระบบคิดของผู้อ่านได้เลยทีเดียว

เพื่อเป็นคติเตือนใจ ปรับวิธีการดำเนินชีวิต ในโอกาสขึ้นวารดิถี ขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๐ ครับ  

ขอให้สมาชิกทุกท่านและครอบครัว โชคดีปีใหม่ครับ