หลายปีมานี่ ผมไม่ค่อยได้ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับบัณฑิต...และปีนี้ผมไม่ได้อยู่มน. ในช่วง.. พระราชทานปริญญา..

   มีบัณฑิตกลุ่มหนึ่ง อยากถ่ายภาพร่วมกับผม ไปหาผมที่ห้องทำงานแล้วไม่พบจึงโทรเข้ามือถือผม...ตอนนั้นผมอยู่จังหวัดประจวบฯ

   จำได้ว่าบัณฑิต (หญิง) กลุ่มนี้ อาจารย์ในภาควิชาฯ ไม่ค่อยชอบ..เพราะว่า แต่งตัวไม่ถูกระเบียบ และชอบทำผมสี...

   ผมวิเคราะห์ว่า...ตอนเป็นนิสิต นิสิตพวกนี้มีปัญหาทางบ้าน..คือไม่ค่อยเข้าใจหรือลงรอยกับผู้ปกครอง...รายหนึ่งพ่อมีภรรยา ๒ คน..อีกรายหนึ่งทางบ้านเลี้ยงลูกแบบตามใจ

   เรื่องการแต่งกาย..ของนิสิต ไม่ถูกระเบียบ..เป็นเรื่องปลายเหตุ..ต้นเหตุคือทำอย่างไรให้เขาภูมิใจในสถาบัน

   นอกจากภาพพจน์ของมหาวิทยาลัยแล้ว..ครูบาอาจารย์ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้นิสิตเห็น...ต้องรักนิสิตเหมือนลูก..หลาน

   อย่างนิสิตกลุ่มนี้ ก่อนเป็นบัณฑิต อาจารย์ท่านอื่นๆ ในภาคฯไม่ค่อยชอบหน้า...ได้อาจารย์ beeman คอยให้กำลังใจ จึงมุมานะในการเรียน และทำโครงการวิจัยได้ดี (กว่าคนอื่นๆ อีกหลายคน...ทั้งๆ ที่เคยมีผลการเรียนอยู่ในระดับท้ายๆ)

  นำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟัง (อ่าน) ครับ

BeeMan

BeeMan