บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ความมุ่งมั่น

ยามเช้า..ในวังบ้านปืน

เขียนเมื่อ  
468 13 11

เล่นกับเด็ก

เขียนเมื่อ  
325 10 15

ทะเล ไม่เคยหลับ

เขียนเมื่อ  
412 17 7

จงมุ่งมั่น***

เขียนเมื่อ  
445

ร้อยกรอง - ร้อยใจ

เขียนเมื่อ  
626 1 1

ด้วยดวงใจ***

เขียนเมื่อ  
399

My Idol

เขียนเมื่อ  
5,224