วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคมที่ผ่านมา ผมได้ไปเป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เยาวชนกศน.โดยใช้หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่วัดหงส์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  พิธีเปิด ๐๙.๐๐ น.  แต่ต้องเตรียมตัวตั้งแต่ไก่โห่ ออกเดินทางไปแต่เช้า เพราะปรากฏการณ์น้ำเกิด-น้ำตาย มีผลต่อการเดินทางเข้าไปวัด และช่วงเช้าน้ำเกิดประมาณแปดโมงเช้าบางทีก็เร็วหรือช้ากว่านั้น ผันแปรไปตามข้างขึ้นข้งแรม กล่าวคือเมื่อน้ำเกิด น้ำจะมาจากทะเลท่วมทางเข้าวัดและใต้ถุนบ้านเรือนในระแวกนั้นเป็นระยะทางเป็นกิโลๆ ภายในพริบตา และจะกลับคืนสู่ทะเลประมาณ เที่ยงวัน หากไปหลังจากน้ำเกิดแล้วจะใช้รถลุยไปก็ลำบากเพราะน้ำท่วมมาถึงทางหลวง นักศึกษากศน.ที่มาเข้าค่ายร่วมเรียนรู้กันร้อยกว่าคนจากอำเภอต่าง ๆ ดูกระตือรือล้นในบรรยากาศวัดที่หาดูหาอยู่ไม่ง่ายนัก เพราะวัดยื่นออกไปในทะเล กลางคืนนอนดูเดือนดาวได้แต่ช่วงนี้ฤดูหนาวคงไม่มีใครอาจหาญปานนั้น


        การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูออกจะลื่นไหลไปได้ดีเพราะมีทีมจัดการที่ดีเยี่ยมของ กศน.อำเภอบางปะกง เจ้าภาพสถานที่ ทีมงานกศน.บางปะกงเป็นทีมที่มีความเข้มแข็งอันดับที่ ๑ ในทีมกศน.อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งผมได้ให้การยกย่องเกียรติคุณไปแล้ว คณะทีมวิทยากรจากกศน.จังหวัด กศน.อำเภอท่าตะเกียบ กศน.อำเภอราชสาส์น และกศน.อำเภอพนมสารคาม ร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่ มีการใช้ดนตรีเป็นสื่อสัมพันธ์สร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้ ดูแล้วมีความสุขทั้งผู้จัดแและผู้ร่วมโครงการ หวังกันว่าการสร้างความตระหนักในภัยยาเสพติดและองค์ความรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นภูมิคุ้มกันแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมต่อไป