ในการทำงานเป็นทีม....ต้องมีการปรับฐานความคิดให้ใกล้เคียงกัน...และคำนึงถึงใจเขาใจเรา...อีกทั้งต้องมีการปรับอายุ..ให้ใกล้เคียงกันด้วย..

   กิจกรรมหนึ่งที่ค่อยข้างใช้ได้ผล...สำหรับการที่จะร่วมมือกันทำงานเป็นทีมก็คือ....กิจกรรมละลายพฤติกรรม

   ทัวร์..ตรังมารีน่า...ได้จัดกิจกรรมสันทนาการภาคกลางคืน...โดยเชิญผู้บริหารของบริษัท อินเทลเลคท์ และบริษัทในเครือขึ้นไปบนเวที และให้ลูกน้อง...ใช้กระดาษทิชชูหรือกระดาษชำระพันรอบตัว...

   ทีมใดเสร็จก่อนและพันได้สวย...ถือว่าเป็นผู้ชนะ

ภาพหนึ่ง ภาพสอง 
ภาพสาม ภาพสี่
ภาพห้า ภาพหก
   

   แถมด้วยภาพที่นำไปทายปริศนาครับ

ภาพที่ใช้ทายปริศนา
 
  • ลองดูภาพที่ ๕ และ ๖ นะครับ ในมัมมี่ทั้ง ๖ ตน มัมมี่ตนไหนเป็นผู้ชนะครับ....ลองทายกันดู (จากซ้ายไปขวา)

BeeMan

BeeMan