เรื่องเล่าลือ  มีอยู่เป็นระยะ ๆ ตั้งแต่ปีที่แล้ว (48)  ว่าจังหวัด (สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช)  จะให้ผมมาทำงานที่ฝ่ายยุทธศาสตร์  จนถึงกลางปี  49 เรื่องเล่าลือดังกล่าวก็เริ่มมี  ผมได้รับโทรศัพท์สอบถามจากเพื่อนร่วมงานต่างอำเภอ  และลามไปถึงผู้นำชุมชนในตำบลที่รับผิดชอบและตำบลใกล้เคียง 

            แต่ผมเองก็ยังนึกถึงว่าเป็นแค่ข่าวลือเหมือนเดิม ยังคงทำงานสนุกกับผู้นำชุมชน  กลุ่มต่าง ๆ ในตำบลที่รับผิดชอบ ร่วมกันคิดสร้างหักมุมแนวคิดต่าง ๆ กันสนุกสนานกันต่อไป  และของใหม่สดที่ได้รับสัมผัสจากงานมหกรรม KM แห่งชาติ ครั้งที่ 3  ก็นำมาเล่ากันฟังถึงความสุขที่ได้รับในงานนั้น  สิ่งที่เล่าให้พี่น้อง(ชาวบ้าน) ฟัง ก็คือ เรื่องของคนที่มีหัวใจ KM  ซึ่งดูผู้ที่ฟังเขาก็พลอยสนุกสนานมีความสุขที่ได้ฟังผมเล่า   ทำให้เรียนรู้ได้อีกอย่างหนึ่งว่า  การพูดเรื่องดี ๆ เหมือนมีรัศมีเปล่งออกมา  แผ่ซ่านไปยังบุคคลใกล้เคียงได้

            วันที่ผมนิ่งอึ้งพูดอะไรไม่ออกก็คือ  วันที่รู้ว่ามีคำสั่งออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าให้ผมไปปฏิบัติงานที่จังหวัดแต่ในใจคิดก็คือน่าเป็นข่าวลืออีก  เพราะผมยังไม่เห็นหนังสือนั้นเลย  ลือก็ส่วนลือ จริงก็เป็นได้  เมื่อวันนั้นมาถึงจริง ๆ และได้เห็นหนังสือคำสั่งด้วยตัวเองและเป็นของจริง 

           ความรู้สึกเป็นอย่างไรบอกไม่ถูก  เมื่อรู้ว่าต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่  สัมผัสกับคนระหว่างทางเดินใหม่ ที่ผ่านมาทำงานกับผู้นำชุมชนและเกษตรกรในชุมชน  เส้นทางนี้ต้องทำกับเจ้าหน้าที่อำเภอ(นักวิชาการ)และเพื่อนร่วมงานในองค์กร(ฝ่ายยุทธศาสตร์)  

           ผู้นำชุมชนเมื่อรู้เขาก็บอกว่าไม่อยากเชื่อ  และใจหายเมื่อรู้ว่าต้องไปจริง  ผมเองก็ใจหายมาก ๆ เพราะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเหมือนเป็นพี่น้อง  จัดทำแผนชุมชน  สร้างกลุ่มอาชีพ ซึ่งกว่าจะปรับให้เป็นเรื่องราวได้ยากมากแต่ผู้นำหลายคนก็พยามทำความเข้าใจและร่วมมือกันกับผมเพื่อทำให้เกษตรกรในชุมชนเข้าใจทำกันมาเป็นเวลาเป็น 10 ปี  เมื่อถึงวันนี้ที่ผมเดินทางมาอยู่ที่จังหวัดแล้วยังมีโทรศัพท์มาทุกวัน  เพราะหลายเรื่องยังต้องประสานกันอยู่ 

           การทำงานที่มีความผูกพันธ์  เอาใจมาก่อนเป็นจุดสำคัญมาก งานระดับอำเภอที่ผมเคยทำอยู่  และรับผิดชอบตำบลนั้น ผมเพิ่งรู้เมื่อวันที่ต้องย้ายตัวเองออกมาว่านั้นคือโรงเรียนของผมในเรื่องของการทำงานกับชุมชนจริง ๆ ที่ผมต้องนำมาคิดทบทวนเป็นบทเรียนในการทำงานที่ต้องเดินทางทำต่อไป