อนุทินล่าสุด


ชาญวิทย์-นครศรีฯ
เขียนเมื่อ

วันนี้นครศรีธรรมราช ตื่นมาตีห้าฝนตกอยู่แล้ว พระจะบิณฑบาตช่วงเจ็ดโมงเช้า จึงต้องเตรียมสถานที่่หลบฝนสำหรับท่านด้วยขณะที่ท่านให้พรเรา

อากาศลักษณะนี้ เป็นเหตุให้การจับพิกัดแปลงนาข้าวของเจ้าหน้าที่เกษตรระดับอำเภอที่ลงพื้นที่หมู่บ้าน/ตำบลทำไม่ได้เนื่องจากฟ้าปิด รับสัญญาณอ่านค่าพิกัดจากดาวเทียมไม่ได้ มีผลกับการบันทึกข้อมูลที่ระบบไม่ยอมรับหากไม่บันทึกค่าพิกัดของพื้นที่ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ชาญวิทย์-นครศรีฯ
เขียนเมื่อ

วันนี้ที่นครศรีธรรมราช ฝนตกช่วงบ่ายเล็กน้อย ณ สนง.เกษตรจังหวัดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ชาญวิทย์-นครศรีฯ
เขียนเมื่อ

วอญ่าความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ชาญวิทย์-นครศรีฯ
เขียนเมื่อ

ตอนเย็นวันนี้ที่นครศรีฯ ฝนตกเบา ๆ อากาศชื้นความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ชาญวิทย์-นครศรีฯ
เขียนเมื่อ

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

     วันนี้ช่วงเช้าสำนักงานเกษตรจังหวัด จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล จำนวน ๔๐๐ คน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป๊นประธานพิธีเปิดอบรม ณ โรงแรมแกรนปาร์ค อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

     เวลา ๑๑.๐๐ น. เดินทางไปหารือภารกิจของชุดครูฝึก อพป.  ณ ห้องป้องกันจังหวัดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ชาญวิทย์-นครศรีฯ
เขียนเมื่อ

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔
       ช่วงเช้า : ต้อนรับ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในการตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานการช่วยเหลือภัยธรรมชาติ และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรับฟังข้อมูลกรปฏิบัติการทั่ว ๆ ไป  คณะลงเยี่ยมพี่น้องพื้นที่ ตำบลเทพราช อำเภอสิชล

                 :  ทำหน้าที่ชุดครูฝึก/วิทยากร การฝึกอบรมหมู่บ้าน อพฟ. บ้านคีรีวงศ์ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา เวลา 10.30-12.00 น. รับผิดชอบการถ่ายทอดความรู้ "เศรษฐกิจพอเพียง"

       ช่วงบ่าย :  เดินทางกลับสำนักงานเกษตรจังหวัด ปรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมด ทุกห้อง ทุกอาคาร เนื่องทางระบบทำงานรวน

        ช่วงค่ำ : นำข้อมูลส่งเสริมการเกษตรขึ้นนำเสนอทางเว็บไซต์ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ชาญวิทย์-นครศรีฯ
เขียนเมื่อ

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ กรมฯ & เขต ๕ นิเทศงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด และลงพื้นที่เยี่ยมอำเภอช้างกลางความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ชาญวิทย์-นครศรีฯ
เขียนเมื่อ

เยี่ยมชมทั่วไป GotoKnowความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ชาญวิทย์-นครศรีฯ
เขียนเมื่อ

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

วันนี้ ไม่ได้เดินทางไปกับคณะเพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการสัมมาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ กลุ่มอำเภอลุ่มน้ำปากพนัง เนื่องจากต้องประชุมคณะทำงาน PMQA จังหวัดและเป็นวิทยากรที่ปรึกษาในกลุ่มยุทธศาสตร์ที่ ๑ ของจังหวัด เพื่อกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า หมวดที่ ๖ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ชาญวิทย์-นครศรีฯ
เขียนเมื่อ

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

วันนี้ เดินทางไปจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ กลุ่มอำเภอลุ่มน้ำตาปี (กลุ่มอำเภอที่ติดกับเขตสุราษฎร์ธานี ตรัง และกระบี่) ณ ห้องประชุมอ่างเก็บน้ำอำเภอพิปูนได้ได้มอบหมายให้ออกแบบกระบวนการและดำเนินการกระบวนการในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานที่บรรยายกาศดีมาก ๆความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ชาญวิทย์-นครศรีฯ
เขียนเมื่อ

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

วันนี้ดำเนินการตอบท่านสมาชิกที่มาเยี่ยมหลายครั้งแต่ระบบไม่ค่อยรับข้อมูล เลยหยุดไว้ก่อนครับ

    เปลี่ยนมาเป็นการออกแบบกระบวนการเพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ วันที่ ๑๘,๑๙ และ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นี้ตั้งเป้าหมายวัตถุประสงค์ของเวที กระบวนการเวที และ AAR ถือเป็นจุดสำคัญในการเรียนรู้กันและกันความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ชาญวิทย์-นครศรีฯ
เขียนเมื่อ
 • วันนี้ได้ตอบท่านสมาชิกที่ให้เกียรติเข้ามาแลกเปลี่ยน แต่ก็นำเข้าระบบได้เป็นบางข้อความที่ตอบ ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะระบบของผมเอง หรือเครือข่ายอินเตอร์เนต เพราะทำใหม่ ๓ รอบแล้วยังไม่สำเร็จ จึงต้องหยุดไว้ก่อน
 • จึงมาขอบคุณทุกท่านไว้ตรงนี้ก่อนครับ
 • วันนี้ที่นครศรีธรรมราช กาศดี โปรดโปร่ง แดดเข้มมาก แสดงว่าตอนบ่ายน่าจะร้อนแน่ ๆ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ชาญวิทย์-นครศรีฯ
เขียนเมื่อ

ตื่นมาเช้านี้ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เครื่องคอมฯ ยังแสดงหน้า Gotoknow อยู่ เนื่องจากได้สั่งดาวน์โหลดข้อมูลอยู่ด้วย เข้าไปดูบันทึกที่เขียนไว้เมื่อวานเรื่อง “คิดถึงบ้าน” หลายท่านได้แวะเยี่ยมและทักทายพุดคุยชื่นใจมากครับความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ชาญวิทย์-นครศรีฯ
เขียนเมื่อ

วันนี้นครศรีธรรมราชฝนแล้งอากาศร้อนแล้ว และร้อนมาก ๆ ด้วยความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ชาญวิทย์-นครศรีฯ
เขียนเมื่อ

วันที่ ๑๘ เม.ย.๕๔

วันนี้มีกิจกรรมหลาย ๆอย่างที่ต้องเริ่มขับเคลื่อน


เช้า : ได้รับเชิญจากทีมงานในฝ่ายฯ ร่วมพิจารณากำหนดแผนฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ตามที่ท่านผู้ว่าฯ มอบหมาย
บ่าย : ประสานงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมการอบรมฝึกทักษะการสร้างเว็บไซต์ให้กับบุคลากรจาก ๒๓ อำเภอ ที่จะอบรมฝึกทักษะ ห้วงวันที่ ๒๐-๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ นี้ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ชาญวิทย์-นครศรีฯ
เขียนเมื่อ

วันนี้ 17 เมษายน 2554 พี่น้อง ญาติ ๆ ต่างก็กลับกันไปเพื่อทำหน้าที่ วันนี้นั่งทำงาน และเดินอยู่ในบริเวณบ้านพลัดเปลี่ยนกันไป เพื่อเตรียมการวันแรกพรุ่งนี้ที่เริ่มงานจากการปิดปีใหม่ไทยของเรามาหลายวัน  ปิดการทำงานหลายวันต้องมารื้อฟื้นเรียงลำดับความสำคัญ พรุ่งนี้เอาอะไรขึ้นก่อนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ชาญวิทย์-นครศรีฯ
เขียนเมื่อ

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

เช้าอากาศค่อนข้างเย็น ท้องฟ้าครึ้มสืบเนื่องจากเมื่อวานมีฝนโปรยเป็นระยะเบา ๆ ตลอดทั้งวัน ตอนกลางคืนมีฝนโปรยเล็กน้อย พื้นถนนมีน้ำเปียกชื้นความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ชาญวิทย์-นครศรีฯ
เขียนเมื่อ

๑ พ.ย.๕๓

 • เดินทางไปราชการสำนักฯ เขต ๕ สงขลา ระหว่างเดินทางช่วงตั้ง ๐๙.๐๙ น. จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครฯ ฝนตกตลอด และตกหนักแถว ๆ อ.ระโนด จนมองไม่ค่อยเห็นทาง
 • ช่วงขากลับฝนก็ยังตกเหมือนเดิมแต่ปริมาณเบา ๆ
 • ถึงสำนักงานเกษตรจังหวัด ฝนก็ตกเพิ่มปริมาณขึ้น ดูข่าวทีวี แถว ๆ เขตสงขลาน้ำเริ่มท่วมแล้ว


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ชาญวิทย์-นครศรีฯ
เขียนเมื่อ

ช่วงเย็น ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

           วันนี้ฝนตกตลอดทั้งวันตก ๆ หยุด ๆ อากาศเย็น ที่ ๒๖ องศา C ความชื่นสูง ดีไม่มีลมไม่ เช่นนั้น อาจเป็นหวัดได้ง่าย ๆ เลย

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ชาญวิทย์-นครศรีฯ
เขียนเมื่อ

วันอาทิตย์ 31 ตุลาคม 2553

 • วันนี้เช้าตื่นมาพบว่าฝนตกติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้ว ตกเบาไม่หนักมาก พอเป็นปัจจัยเสริมให้เป็นหวัด ประมาณว่าเดิน 100 เมตร เปียกแน่ ๆ
 • บังเอิญเครื่องปั๊มน้ำแรงดันมีปัญหาต้องจัดการแก้ไข เพราะน้ำในบ้านใช้ไม่ได้ และแก้ไขเสร็จแล้วน้ำใช้ได้แล้ว
 • ที่ บันทึกรำลึกGotoKnow มีกัลยาณมิตร เข้ามาเยี่ยมแลกเปลี่ยนด้วย 2 ท่าน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ชาญวิทย์-นครศรีฯ
เขียนเมื่อ

วันเสาร์ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓

 • วันนี้ช่วงเช้าทำเรื่องดี ๆ รำลึกนึกถึงบุญคุณเจ้าที่ เจ้าบ้าน น้องเดือน

        และอาจารย์เสริฐมาช่วยดำเนินการ

 • กลางวันอ่านหนังสือ
 • ฝนตกบ้างในบางเวลาของช่วงบ่าย ลมแรงด้วย
 • ทีมงานไปหาดใหญ่


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ชาญวิทย์-นครศรีฯ
เขียนเมื่อ

๒๙ ต.ค.๕๓

 • วันนี้ตื่นขึ้นมาเช้าก็เห็นสายฝนพรำ ๆ อยู่แล้วแสดงว่าตกตั้งแต่ ตอนใกล้รุ่งมาแล้ว  เพราะเห็นมีน้ำเจิ่งนองพอควร 
 • มาดูบันทึกพบว่ามีท่านสมาชิก ๒ ท่าน เข้ามาแลกเปลี่ยน ดีใจมาก ๆ ทำให้รู้สึกว่าไม่มีความเหงาในบ้าน GotoKnow เลย แล้วจะตามไปเยี่ยมท่านทั้งสองอีกครั้งอย่างตั้งใจ
 • ฝนตกอย่างนี้ สิ่งที่จะเจอในวันนี้ คือรถเยอะแน่ ๆ เพราะต่างก็เอารถยนต์ออกมาใช้ ส่งลูกหลานไปโรงเรียน  
 • ในข่าวทีวีช่วงเช้า ก็มีเรื่องของน้ำท่วม ภาพน้ำท่วมเต็มจอเลย


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ชาญวิทย์-นครศรีฯ
เขียนเมื่อ

27 ตุลาคม 2553 ผ่านไป 27 วัน แล้ว สำหรับปีงบประมาณใหม่  แต่งานเดิมปีเก่าที่ต้องรายงานก็ยังต้องทำอยู่ในบางเรื่อง นั่นเพราะงานปีเก่า จบสิ้นที่ วันที่ 30 กันยายน 2553 คนถือแฟ้มงานก็ต้องรอข้อมูลจากผู้ปฏิบัติเพื่อนร่วมงาน ทั้งในองค์กรตนเอง และต่างองค์กรที่บูรณาการร่วมกัน  วันนี้เลยนั่งหน้าคอมฯ ตั้งแต่เช้าเพื่อรวบรวมจัดระบบแยกข้อมูล จัดทำรายงาน ภาคบ่ายของวันนี้ ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรจังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น 2 บรรยากาศขององค์กร มีการเคลื่อนย้ายผู้บริหารระดับอำเภอหลายท่าน เพื่อความคล่องตัวในการทำงานทั้งนี้เพราะหลายท่านเกษียณ และขอเกษียณก่อน คนที่อยู่ก็เคลื่อนย้ายเพื่อให้มีความเหมาะสมขึ้น  พูดคุยนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เหมือนเดิมคือเน้นเรื่องข้อมูลที่จะจะบริการให้พี่น้องเกษตรกร ใบรับรอง ใบทะเบียนต่าง ๆ ที่พี่น้องเกษตรกรต้องใช้เป็นหลักฐานแสดงตนเป็นเกษตรกร             
    ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ชาญวิทย์-นครศรีฯ
เขียนเมื่อ

26 ตุลาคม 2553 

 •  มีงานต้องสะสางมากมาย นั่งหน้าคอม ฯ ตลอด
 • ตอนกลางคืนฝนตกชุกติดต่อกันนาน  กังวลอยู่ว่าหากตกทางบนเขาลานสกามากแน่นอนน้ำท่วมอีกแน่  ไม่ยากให้เป็นแบบนั้น  ทุกปีสงสารเกษตรกรที่ผลผลิตเสียหาย  สงสารเพื่อน ๆ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเพิ่มขึ้นเหนื่อยกันมากทุกปี
 • ดูทีวีตอนเย็น ๆ เห็นน้ำท่วม ทางกลาง อีสาน เหนือ แล้วสงสารจริง ๆ สงสารทุก ๆ ฝ่าย


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ชาญวิทย์-นครศรีฯ
เขียนเมื่อ

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑

 • วันปิยะมหาราช
 • วันออกพรรษา 

         ที่ทำในวันนี้  ไหว้พระสวดมนต์ ทั้ง เช้า เย็นความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท