อนุทิน 88945 - ชาญวิทย์-นครศรีฯ

  ติดต่อ

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

วันนี้ดำเนินการตอบท่านสมาชิกที่มาเยี่ยมหลายครั้งแต่ระบบไม่ค่อยรับข้อมูล เลยหยุดไว้ก่อนครับ

    เปลี่ยนมาเป็นการออกแบบกระบวนการเพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ วันที่ ๑๘,๑๙ และ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นี้ตั้งเป้าหมายวัตถุประสงค์ของเวที กระบวนการเวที และ AAR ถือเป็นจุดสำคัญในการเรียนรู้กันและกัน

  เขียน:  

ความเห็น (0)