อนุทิน 88945 - ชาญวิทย์-นครศรีฯ

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

วันนี้ดำเนินการตอบท่านสมาชิกที่มาเยี่ยมหลายครั้งแต่ระบบไม่ค่อยรับข้อมูล เลยหยุดไว้ก่อนครับ

    เปลี่ยนมาเป็นการออกแบบกระบวนการเพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ วันที่ ๑๘,๑๙ และ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นี้ตั้งเป้าหมายวัตถุประสงค์ของเวที กระบวนการเวที และ AAR ถือเป็นจุดสำคัญในการเรียนรู้กันและกัน

เขียน 17 May 2011 @ 20:17 ()


ความเห็น (0)