อนุทิน 71417 - ชาญวิทย์-นครศรีฯ

๑ พ.ย.๕๓

  • เดินทางไปราชการสำนักฯ เขต ๕ สงขลา ระหว่างเดินทางช่วงตั้ง ๐๙.๐๙ น. จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครฯ ฝนตกตลอด และตกหนักแถว ๆ อ.ระโนด จนมองไม่ค่อยเห็นทาง
  • ช่วงขากลับฝนก็ยังตกเหมือนเดิมแต่ปริมาณเบา ๆ
  • ถึงสำนักงานเกษตรจังหวัด ฝนก็ตกเพิ่มปริมาณขึ้น ดูข่าวทีวี แถว ๆ เขตสงขลาน้ำเริ่มท่วมแล้ว
เขียน 01 Nov 2010 @ 16:56 () แก้ไข 01 Nov 2010 @ 16:56, ()


ความเห็น (0)