อนุทิน 89767 - ชาญวิทย์-นครศรีฯ

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔
       ช่วงเช้า : ต้อนรับ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในการตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานการช่วยเหลือภัยธรรมชาติ และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรับฟังข้อมูลกรปฏิบัติการทั่ว ๆ ไป  คณะลงเยี่ยมพี่น้องพื้นที่ ตำบลเทพราช อำเภอสิชล

                 :  ทำหน้าที่ชุดครูฝึก/วิทยากร การฝึกอบรมหมู่บ้าน อพฟ. บ้านคีรีวงศ์ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา เวลา 10.30-12.00 น. รับผิดชอบการถ่ายทอดความรู้ "เศรษฐกิจพอเพียง"

       ช่วงบ่าย :  เดินทางกลับสำนักงานเกษตรจังหวัด ปรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมด ทุกห้อง ทุกอาคาร เนื่องทางระบบทำงานรวน

        ช่วงค่ำ : นำข้อมูลส่งเสริมการเกษตรขึ้นนำเสนอทางเว็บไซต์

เขียน 04 Jun 2011 @ 07:04 ()


ความเห็น (0)