อนุทิน 87589 - ชาญวิทย์-นครศรีฯ

วันที่ ๑๘ เม.ย.๕๔

วันนี้มีกิจกรรมหลาย ๆอย่างที่ต้องเริ่มขับเคลื่อน


เช้า : ได้รับเชิญจากทีมงานในฝ่ายฯ ร่วมพิจารณากำหนดแผนฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ตามที่ท่านผู้ว่าฯ มอบหมาย
บ่าย : ประสานงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมการอบรมฝึกทักษะการสร้างเว็บไซต์ให้กับบุคลากรจาก ๒๓ อำเภอ ที่จะอบรมฝึกทักษะ ห้วงวันที่ ๒๐-๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ นี้

เขียน 18 Apr 2011 @ 21:14 () แก้ไข 18 Apr 2011 @ 21:15, ()


ความเห็น (0)