อนุทิน 90049 - ชาญวิทย์-นครศรีฯ

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

     วันนี้ช่วงเช้าสำนักงานเกษตรจังหวัด จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล จำนวน ๔๐๐ คน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป๊นประธานพิธีเปิดอบรม ณ โรงแรมแกรนปาร์ค อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

     เวลา ๑๑.๐๐ น. เดินทางไปหารือภารกิจของชุดครูฝึก อพป.  ณ ห้องป้องกันจังหวัด

เขียน 10 Jun 2011 @ 05:52 ()


ความเห็น (0)