อนุทิน 90049 - ชาญวิทย์-นครศรีฯ

  ติดต่อ

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

     วันนี้ช่วงเช้าสำนักงานเกษตรจังหวัด จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล จำนวน ๔๐๐ คน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป๊นประธานพิธีเปิดอบรม ณ โรงแรมแกรนปาร์ค อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

     เวลา ๑๑.๐๐ น. เดินทางไปหารือภารกิจของชุดครูฝึก อพป.  ณ ห้องป้องกันจังหวัด

  เขียน:  

ความเห็น (0)