อนุทิน #89764

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ กรมฯ & เขต ๕ นิเทศงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด และลงพื้นที่เยี่ยมอำเภอช้างกลาง

เขียน:

ความเห็น (0)