ผู้เขียนเดินทางไปช่วยน้องที่จังหวัดกาญจนบุรี จัดค่ายภาษาอังกฤษร่วมกับวิทยากรอีกประมาณ 8ท่านของอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้นเหนือจากอำเภอไทรโยคไปอำเภอทองผาภูมิ  ต่อจากทองผาภูมิจะเป็นอำเภอสังขละบุรี ซึ่งติดต่อกับประเทศพม่า  อากาศที่นี่ประมาณ 18 องศา ซึ่งเป็นรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา แต่เราวัดที่โรงเรียนได้ 13 องศา บางทีอาจเป็นเพราะอยู่ใกล้ภูเขา  โรงเรียนที่เข้าค่ายเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาชื่อ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ให้บริการโรงเรียนประถมศึกษา เช่น โรงเรียนวังกระแจะ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค โรงเรียนบ้านสารวัตร โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด โรงเรียนหัวช้าง โรงเรียนบ้านวังใหญ่ โรงเรียนพุทธวิมุติฯ โรงเรียนเขาพัง โรงเรียนสมาคมป่าไม้ฯ โรงเรียนมัธยมศึกษาคือ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา    มีนักเรียนเข้าร่วมประมาณ 200 คน  กิจกรรมส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นฐาน ได้ 10 ฐานเนื่องจากนักเรียนมีจำนวนมาก  ผู้เขียนทำกิจกรรมละลายพฤติกรรม(Ice breaking)โดยใช้กิจกรรม Birds in the nest (คล้ายเกมกระรอกเข้าโพรงของไทย)      กิจกรรม Role     play ( กิจกรรมบทบาทสมมุติ) กิจกรรมTotal Physical Response (กิจกรรมการตอบสนองด้วยท่าทาง) เนื่องจากนักเรียนเป็นนักเรียนประถมศึกษาจึงชอบกิจกรรมที่ได้แสดงออก   เกมและเพลงเป็นกิจกรรมที่นักเรียนชอบ  ตอนกลางคืนได้แบ่งเป็นฐานและทำกิจกรรมฐานละ 20 นาที  ผลจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทราบได้เลยว่านักเรียนมีแรงจูงใจในการร่วมกิจกรรมเนื่องจากนักเรียนตอบสนองกิจกรรมต่างๆได้ดีมาก ผู้เขียนอยากสะท้อนไปยัง กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้จัดกิจกรรม อบรมครูประถมศึกษา ที่ไม่ได้จบวิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อจะได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจและสอดคล้องกับผู้เรียน นอกจากนี้ครูและอาจารย์จะได้ กิจกรรม เกม เพลง และการสอนทักษะต่างๆของภาษาอังกฤษ เช่นการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ลองมาดูภาพกิจกรรมกันดีกว่า 

     

 

การรายงานตัวนักเรียนและกิจกรรม Simon says

 

 เจ้าของค่าย อาจารย์วิสูตร ปัญญาชัยรักษา  

 

 

 

          

             กิจกรรมในห้องประชุม    

   กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลและ เทศบาลในท้องถิ่นเป็นอย่างดี ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆให้นักเรียน ….

 

Run DM Smiley   Disco Dance   Dancing Couple

  ฝากสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้ากับทุกท่านใน gotoknow ครับผม