กลับมาแล้วครับ  ชุดนี้เป็นภาพเกี่ยวกับรองเท้านารีครับ

 

  รองเท้านารีเหลืองตัง สีเข้มมาก         รองเท้านารีสุขะกุล

ฟิลิปินส์ x เกาโคฟิลุม                             รองเท้านารีคางคบ

ทั้งสองภาพเป็นรองเท้านารีเหลืองประจวบครับ