UPDATED 

สวัสดีครับ ชาว Blog        

          เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2549 เวลา 8.00 น. ผมได้รับเชิญมาที่ โรงเรียนราชดำริ เป็นครั้งที่ 2 ครับ  เนื่องมาจากทางโรงเรียนราชดำริ  มีพิธีการทำบุญก่อนวันขึ้นปีใหม่ สำหรับคณาจารย์ และนักเรียนที่โรงเรียนราชดำริ  ทางโรงเรียนจึงได้เชิญผมเพื่อเป็นเกียรติ ในพิธีการทำบุญก่อนวันขึ้นปีใหม่  พร้อม มอบรางวัลเป็นหนังสือแจกให้กับตัวแทนนักเรียนที่เรียนดีกว่า 20 คนครับ    หลังจากครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 49 ผมได้รับเชิญให้มาบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์ และ โรงเรียนราชดำริ ให้กับ คณาจารย์และครูประมาณกว่า 300 คนครับ  ซึ่งจากการบรรยายในครั้งนั้นทำให้ทางโรงเรียนรู้สึกว่าน่าจะบรรยายให้กับนักเรียนและคณาจารย์ทุกคนด้วย  ดังนั้นในวันที่ 29 ธันวาคม ซึ่งมีการจัดพิธีทำบุญก่อนวันขึ้นปีใหม่ และเคารพธงชาติที่หน้าเสาธงโรงเรียน ทางโรงเรียน จึงได้เชิญผมมาบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน และอาจารย์ทุกคน ที่หน้าเสาธงครับ  ซึ่งผมก็ได้ใช้เวลาในการบรรยายพูดแบบสั้น ๆ ใช้เวลา 30 นาที ครับ และให้นักเรียน แต่ละคนลองจดประเด็นว่าได้รับประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้าง โดยในตอนท้าย ผมก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียน และอาจารย์สำหรับการบรรยายในวันนี้  และจะทำอะไรเพื่อเป็นคนดีในปี 2550 ครับ       

            สำหรับการที่ผมไปที่โรงเรียนราชดำริในครั้งนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นโครงการต่อเนื่อง  เรื่อย ๆ และสามารถเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ด้วยครับ        

            สุดท้ายนี้ ผมขออวยพรให้ทุกคนมีความสุข สมหวัง และสุขภาพแข็งแรงตลอดปี 2550 ครับ สวัสดีปีใหม่ครับ                                                               

                   

                                                     จีระ  หงส์ลดารมภ์

ประมวลภาพบรรยากาศในวันงานฯ

radomri1 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ร่วมพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่กับโรงเรียนราชดำริ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณาจารย์ร่วเป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับอย่างเต็มที่

 

radomri2

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวให้โอวาทนักเรียนหน้าเสาธง

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เน้นภาวะผู้นำของเยาวชน และการเรียนรู้จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

radomri6

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มอบหนังสือ "2 พลังความคิดชีวิตและงานฯ" เป็นที่ระลึกแก่ตัวแทนนักเรียน

radomri7

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แก่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ในฐานะที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่ทางโรงเรียน

radomri5

 ถ่ายภาพหมู่ที่ระลึกร่วมกัน

 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ทักทายนักเรียนและสังเกตวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน

ถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์โรงเรียนราชดำริ

.................................................................. 

สวัสดีครับชาว Blog

เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2549 ผมได้มีโอกาสไปที่โรงเรียนราชดำริ ซึ่งมีการจัดการอบรมให้คณะครูและนักเรียนรวมทั้งสิ้นประมาณ 250 คน เรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

ในช่วงชั่วโมงแรก ผมได้พูดเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยเราได้อย่างไรเมื่อมีผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ในโลกยุคปัจจุบันและเปิด VCD สารคดีดังกล่าวซึ่งเลือกมา 4 เรื่องด้วยกัน ประกอบด้วย

·         ตอน เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร?

·         ตอน โลกาภิวัตน์คืออะไร

·         ตอน ความพอเพียงในสถานศึกษา

·         ตอน การศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์                    

จากนั้นในช่วงชั่วโมงหลังได้ให้แต่กลุ่มช่วยกันทำให้ workshop ซึ่งผมได้ตั้งคำถามไว้ เรื่อง คือ    

1. เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร 

2. เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโรงเรียนและการศึกษาได้อย่างไร

3. หลังจากนี้ต่อไป โรงเรียนราชดำริจะแนะนำอะไร 3 เรื่อง

ผมหวังว่า Blog นี้จะมีผู้ให้ความสนใจเข้ามาหาและ Share ความรู้กันอย่างเช่นเคย

                                                    จีระ หงส์ลดารมภ์