เศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์ที่โรงเรียนราชดำริ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำรงชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์

UPDATED 

สวัสดีครับ ชาว Blog        

          เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2549 เวลา 8.00 น. ผมได้รับเชิญมาที่ โรงเรียนราชดำริ เป็นครั้งที่ 2 ครับ  เนื่องมาจากทางโรงเรียนราชดำริ  มีพิธีการทำบุญก่อนวันขึ้นปีใหม่ สำหรับคณาจารย์ และนักเรียนที่โรงเรียนราชดำริ  ทางโรงเรียนจึงได้เชิญผมเพื่อเป็นเกียรติ ในพิธีการทำบุญก่อนวันขึ้นปีใหม่  พร้อม มอบรางวัลเป็นหนังสือแจกให้กับตัวแทนนักเรียนที่เรียนดีกว่า 20 คนครับ    หลังจากครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 49 ผมได้รับเชิญให้มาบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์ และ โรงเรียนราชดำริ ให้กับ คณาจารย์และครูประมาณกว่า 300 คนครับ  ซึ่งจากการบรรยายในครั้งนั้นทำให้ทางโรงเรียนรู้สึกว่าน่าจะบรรยายให้กับนักเรียนและคณาจารย์ทุกคนด้วย  ดังนั้นในวันที่ 29 ธันวาคม ซึ่งมีการจัดพิธีทำบุญก่อนวันขึ้นปีใหม่ และเคารพธงชาติที่หน้าเสาธงโรงเรียน ทางโรงเรียน จึงได้เชิญผมมาบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน และอาจารย์ทุกคน ที่หน้าเสาธงครับ  ซึ่งผมก็ได้ใช้เวลาในการบรรยายพูดแบบสั้น ๆ ใช้เวลา 30 นาที ครับ และให้นักเรียน แต่ละคนลองจดประเด็นว่าได้รับประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้าง โดยในตอนท้าย ผมก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียน และอาจารย์สำหรับการบรรยายในวันนี้  และจะทำอะไรเพื่อเป็นคนดีในปี 2550 ครับ       

            สำหรับการที่ผมไปที่โรงเรียนราชดำริในครั้งนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นโครงการต่อเนื่อง  เรื่อย ๆ และสามารถเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ด้วยครับ        

            สุดท้ายนี้ ผมขออวยพรให้ทุกคนมีความสุข สมหวัง และสุขภาพแข็งแรงตลอดปี 2550 ครับ สวัสดีปีใหม่ครับ                                                               

                   

                                                     จีระ  หงส์ลดารมภ์

ประมวลภาพบรรยากาศในวันงานฯ

radomri1 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ร่วมพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่กับโรงเรียนราชดำริ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณาจารย์ร่วเป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับอย่างเต็มที่

 

radomri2

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวให้โอวาทนักเรียนหน้าเสาธง

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เน้นภาวะผู้นำของเยาวชน และการเรียนรู้จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

radomri6

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มอบหนังสือ "2 พลังความคิดชีวิตและงานฯ" เป็นที่ระลึกแก่ตัวแทนนักเรียน

radomri7

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แก่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ในฐานะที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่ทางโรงเรียน

radomri5

 ถ่ายภาพหมู่ที่ระลึกร่วมกัน

 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ทักทายนักเรียนและสังเกตวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน

ถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์โรงเรียนราชดำริ

.................................................................. 

สวัสดีครับชาว Blog

เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2549 ผมได้มีโอกาสไปที่โรงเรียนราชดำริ ซึ่งมีการจัดการอบรมให้คณะครูและนักเรียนรวมทั้งสิ้นประมาณ 250 คน เรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

ในช่วงชั่วโมงแรก ผมได้พูดเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยเราได้อย่างไรเมื่อมีผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ในโลกยุคปัจจุบันและเปิด VCD สารคดีดังกล่าวซึ่งเลือกมา 4 เรื่องด้วยกัน ประกอบด้วย

·         ตอน เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร?

·         ตอน โลกาภิวัตน์คืออะไร

·         ตอน ความพอเพียงในสถานศึกษา

·         ตอน การศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์                    

จากนั้นในช่วงชั่วโมงหลังได้ให้แต่กลุ่มช่วยกันทำให้ workshop ซึ่งผมได้ตั้งคำถามไว้ เรื่อง คือ    

1. เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร 

2. เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโรงเรียนและการศึกษาได้อย่างไร

3. หลังจากนี้ต่อไป โรงเรียนราชดำริจะแนะนำอะไร 3 เรื่อง

ผมหวังว่า Blog นี้จะมีผู้ให้ความสนใจเข้ามาหาและ Share ความรู้กันอย่างเช่นเคย

                                                    จีระ หงส์ลดารมภ์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนมนุษย์กับดร.จีระ

คำสำคัญ (Tags)#กิจกรรมต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์

หมายเลขบันทึก: 69637, เขียน: 27 Dec 2006 @ 10:17 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 14, อ่าน: คลิก


ความเห็น (14)

เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโรงเรียนและการศึกษาได้นั้นต้องสอนและทำความเข้าใจกับนักเรียนและครูให้ได้นั้นต้อง

       -   ให้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีการ คือวิธีการเรียนรู้ภายใต้บริบทและความพอเพียงของตนเอง ไม่ช่วิ่งตามสูตรสำเร็จหรือตามอย่างคนอื่น

       -    ให้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีคิด สอนและฝึกให้นักเรียนคิดถึงเหตุและผลของความพอประมาณ ในเรื่องกำลังกาย กำลังทรัพย์และกำลังสติปัญญา  ถ้าไม่พอประมาณจะเกิดผลอย่างไรต่อตนเองและผู้อื่น ถ้ารู้จักพอประมาณจะมีเหตุผลการดำรงชีวิต ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยให้เกินตัวและรู้จักพึ่งตนเอง

        -  ให้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นภูมิคุ้มกันเมื่อมีเหตุผลและพอประมาณ จะรู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปัน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ชุมชนและสังคมรอบด้าน

         ขอบคุณค่ะ

 

  คนไทยเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักการกันมาก ในช่วงต่อไปจะลงด้านปฏิบัติการ กระทรวงเกษตรให้สถานีเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน40 แห่งทั่วประเทศ เป็นศูนย์ถ่ายทอดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน เริ่มในปลายเดือนมกราคม ศกนี้ ถ้าอาจารย์จะแนะนำเนื้อหาพิเศษอะไรก็ยินดีนะครับ

ผมไปทำหน้าที่วิทยากรให้ วปอ. ตามที่อาจารย์แนะนำเขาไป รู้เหมือนจะตอบรับนี้ ตอนนี้เชิญเป็นเจ้าประจำให้ไปเป็นวิทยากรทุกรุ่น ประมาณเดือนมีนาคม เขาจะขนนักศึกษาขึ้นเครื่องบินC-130 มาลงที่สนามบินบุรีรัมย์ เพื่อมาดูงานที่มหาชีวาลัยอีสาน

ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม เราจะเปิดสำนักงานบูรณาการศาสตร์ (โครงการนักศึกษาปริญญาโทเอก ที่ผมทำกับ ม.อุบล และ สคส. อยากขอเรียนเชิญอาจารย์มาร่วม ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์จะว่างไหมครับ ขออนุญาตทาบทามทางเน็ทก่อน แล้วจะส่งเทียบเชิญเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ครับผม

จิราลักษณ์ จันทะนะ
IP: xxx.10.149.135
เขียนเมื่อ 
เมื่อได้ฟังคำบรรยายจาก ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ที่โรงเรียน ราชดำริแล้ว ชาวราชดำริคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียนของเราให้เกิดเป็นรูปธรรม ยิ่งขึ้น โดยที่แต่เดิมเราทำกันในหมู่คณะเล็กๆ ขณะนี้ต้องกระจายไปในหมู่ใหญ่โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต 3 ห่วง 2 เงื่อนไข และ 2 เป้าหมาย เป็นสิ่งที่ไม่เกินกำลังความสามารถของครูที่จะปลูกฝังให้เกิดแก่นักเรียนและให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเกิดผลดีต่อโรงเรียนและการศึกษา อาจจะใช้เวลาและความอดทนในการดำเนินการอยู่บ้าง แต่ถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ก็จะเป็นสิ่งเสพติดที่ เราจะต้องเสพตลอดเวลา ขาดไม่ได้ ความพอเพียงทำให้เกิด ความเพียงพอ สันติสุขก็จะบังเกิดขึ้นในประเทศของเราอย่าง แน่นอน สู้ สู้
หญิงวรรณกับหญิงภิญญ์
IP: xxx.10.149.135
เขียนเมื่อ 
เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยดับโลกร้อนได้ทั้งกายและใจ หากมนุษย์รู้จักเพียงพอ เศรษฐกิจพอเพียง-คือหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่สอนให้ลด ละ เลิกกิเลส ความต้องการที่เกินพอดี -คือเกราะป้องกันมหันตภัยในยุคโลกาภิวัตน์ -คือยาครอบจักรวาล รักษาได้ทุกโรค รวมทั้งโลกของเราใบนี้ด้วย เศรษฐกิจพอเพียงสร้างวิถีชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน สอนให้โตด้วยลำแข้งแต่ไม่แล้งน้ำใจ รู้จักให้ รู้จักพอ ก่อให้เกิดความสุข
กลุ่มที่ 6
ด.ญ. เบญจพร ถาวรฟัง
ด.ญ. รัตติกา แก่นจันทร์
ด.ญ. สุธิดา พลทิพย์
ด.ญ. ชุติมา สมอคำ
ด.ญ. บุษกร สอนทะจัน
สรุปประเด็นการตอบคำถาม workshop ดังต่อไปนี้
1. เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร ทำให้การวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีจิตสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียรมีสติ ปัญญา และความรอบคอบ ปลอดภัย ของสิ่งแวดล้อม

2. เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโรงเรียนและการศึกษาอย่างไร

  • ทำให้โรงเรียนได้ประหยัดงบประมาณโรงเรียนได้และยังสามารถนำความรู้ทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนได้ เช่น การจัดโครงงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาสักชิ้น เพื่อประกอบการเรียนรู้ของเรา เช่นการปลูกผัก หรือแปลงเกษตร เพื่อนำมาประกอบอาหาร ทำให้ประหยัดงบในบางส่วนและทำให้นักเรียนสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง

3. หลังจากวันนี้แล้ว โรงเรียนราชดำริจะทำอย่างไรต่อไป

  • ขยายการฝึกอาชีพและสอดแทรกหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการกิจกรรม - จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ทั้งในโรงเรียนและชุมชน เช่นการจัดอบรมของนักเรียนและผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ - ติดตามผลของกิจกรรมต่างๆและขยายวงกว้างออกไป
กลุ่มที่ 2
ด.ช. อธิษฐาน อุดมผล ม.1/1
ด.ญ. ทิชามญชุ์ ชุ่มสุคัน ม.1/1
ด.ญ. พิมพ์ชนก โอฌานนท์ ม. 1/1
ด.ญ. สุวิชญา วรานุจิตต์ ม.1/1
ด.ญ. ณัฐวรรณ เกิดอิ่ม ม.1/1
ด.ญ. เหมือนฝัน หงส์คำ ม.1/1  
1.เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร
o     กระตุ้นให้ประเทศตื่นตัว - ผู้บริโภคเลือกคุณภาพของมากขึ้น - ช่วยให้โลกมีความก้าวหน้า - ช่วยให้ประชาชนได้พัฒนา - ช่วยให้เราสามารถวางแผนการใช้เงินได้
2. เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโรงเรียนและการศึกษาอย่างไร
o    ให้นักเรียนมีอาชีพและรายได้เลี้ยงตนเอง - ทำให้การศึกษามีความก้าวหน้า - ทำให้นักเรียนรู้จักความประหยัดและความพอเพียง - ทำให้นักเรียนมีเหตุผลในการเลือกชื้อของ - ทำให้โรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
3. หลังจากวันนี้แล้ว โรงเรียนราชดำริจะทำอะไรต่อไป แนะนำ 3 เรื่อง
o     สอนนักเรียนให้ใช้ความพอเพียงในการดำเนินชีวิตประจำวัน - นำความพอเพียงบรูณาการเข้าสู่หลักสูตรการสอน - ใช้ทรัพยากรในโรงเรียนด้วยความพอเพียงไม่ฟุ่มเฟื่อย
กลุ่มที่ 3
ความคิดเห็นจากคำถาม Workshop
1.เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโลกาภิวัตน์อย่างไร
o     โลกาภิวัตน์คือการเจริญเติบโตอย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อบางด้านแต่ถ้าเรารู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือกับมันก็จะไม่ส่งผลเสียต่อตนเองซึ่งการรับมือคือการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งโดยรวมแล้วคือการใช้ชีวิตโดยรู้จักพอและจัดการทุกอย่างอย่างมีระบบ 
2. เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโรงเรียน และการศึกษาอย่างไร
o สำหรับฉันแล้วเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แค่การทำไร่ทำนาใช้ทุกอย่างอยู่คุ้มค่าหรือเรื่องการใช้เงินอย่างพอเพียงอย่างเดียวหากแต่ยังเกี่ยวกับการรู้จักพอพอการเรียนก็เช่นกัน ที่ต้องรู้จักพอในเรื่องเล่น เรื่องไร้สาระ ควรให้ความสำคัญกับการเรียน เป็นการสำคัญแต่ก็ต้องเล่นบ้างไม่งั้นคงจะบ้าตาย
3. หลังจากวันนี้แล้ว ร.ร. ราชดำริจะทำอะไรต่อไป แนะนำ 3 เรื่อง
o  ปลูกผักสวนครัว ส่วนหนึ่งทำไปขาย - รณรงค์ เศษ ขยะ และเศษใบไม้มาทำปุ๋ยหมัก - ให้ความรู้กับชุมชน โดยจัดคณะนักเรียนที่รู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง แล้วจัดเป็นการแต่เล่นแล้วก็รู้จักคำว่า หยุดและ พอ
กลุ่มที่ 1
น.ส. ทิพกาญจน์ ศิริทรัพย์
น.ส. โยษิตา ชุ่มสุคันธ์
น.ส. ดลนภา ทองเชื้อ
น.ส. พรพิมล บุตรศรีวงษ์
น.ส. วรพร ไตรศรัทธ์
น.ส. กานต์รวี จันทร์บรรจง
น.ส. จุไรวรรณ ชูสุข
น.ส. บุษยา รันจันทร์
ข้อสรุปจากคำถาม workshopเศรษฐกิจพอเพียงจะตรงกับศีลธรรมและจริยธรรมของสังคมไทย คือ การรู้จักพอ เนื่องจากในยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคที่มนุษย์ต้องมีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นด้านการหาเลี้ยงชีพ การศึกษา และเทคโนโลยี โดยบุคคลดังกล่าวจะมุ่งหวังเพียงผลประโยชน์ และผลกำไรที่สูงสุด โดยไม่คำนึงถึงบุคคลในระดับล่าง ทำให้มีความแตกต่างของรายได้ และความเป็นอยู่ได้อย่างเห็นได้ชัด ถ้ามนุษย์รู้ถึงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงและนำมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม มนุษย์จะสามารถจัดสรรทรัพยากรที่ตนมีอยู่ใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและทำให้มนุษย์ที่มีระดับทางสังคมที่ต่างกัน ได้ดำเนินชีวิตของตนเองอย่างมีความสุขโดยไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นและสังคม
นางศิริพันธุ์ สุพรรณนพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ
IP: xxx.10.149.72
เขียนเมื่อ 
เนื่องในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเป็นปีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โรงเรียนราชดำริซึ่งเกิดจาก พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2514 ให้เป็นโรงเรียนสำหรับเยาวชนในท้องถิ่นได้เล่าเรียน จึงได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยได้รับความเมตตาจาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ มาให้ความรู้ ความเข้าใจ เติมเต็มความหมายและแนวทางการปฏิบัติที่แท้จริงของหลักเศรษฐกิจพอเพียง นับเป็นความโชคดีของโรงเรียนราชดำริที่ท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งให้กับโรงเรียน โรงเรียนจะได้นำสิ่งที่ได้รับในวันนี้ไปพัฒนาและต่อยอดให้สมกับที่เป็นโรงเรียนในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
เจ้าแม่อารามหลวง
IP: xxx.10.149.72
เขียนเมื่อ 
เศรษฐกิจพอเพียงช่วยแก้ปัญหาโลกาภิวัตน์ได้โดยทุกคนต้องให้ความร่วมมือกันประหยัดพลังงาน สร้างพลังงานทดแทน เช่น ไบโอดีเซล ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติ ให้มีการแข่งขันอย่างมีคุณธรรม ไม่มุ่งผลประโยชน์ของตนเองหรือพรรคพวกฝ่ายเดียว มีความเป็นประชาธิปไตย รู้ขอบเขต บทบาทสิทธิหน้าที่ของตนเอง ฯลฯ ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานคุณธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ดังคำกล่าวที่ว่า จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่......สาธุ
เด็กบ้าไมค์ ต่อยอดจาก 123 เป็น 456
IP: xxx.120.130.172
เขียนเมื่อ 

ถ้าทุกคนในสังคมเรา รู้จักและเข้าใจ คำว่า "พอเพียง" และ "เพียงพอ" ให้ลึกซึ้งแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติใช้อย่างเหมาะสม โลกของเรา คงหน้าอยู่มากขึ้นแน่เลยครับ  ......มัวรอ อะไรกันอยู่ครับ มาครับ  เศรษฐกิจพอเพียง  มีอะไรให้หน้าค้นหาอีกเยอะ  เชื่อผมเถอะครับ

.................จาก เด็กพรานทะเล

สวัสดีครับ ชาว Blog        
          เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2549 เวลา 8.00 น. ผมได้รับเชิญมาที่ โรงเรียนราชดำริ เป็นครั้งที่ 2 ครับ  เนื่องมาจากทางโรงเรียนราชดำริ  มีพิธีการทำบุญก่อนวันขึ้นปีใหม่ สำหรับคณาจารย์ และนักเรียนที่โรงเรียนราชดำริ  ทางโรงเรียนจึงได้เชิญผมเพื่อเป็นเกียรติ ในพิธีการทำบุญก่อนวันขึ้นปีใหม่  พร้อม มอบรางวัลเป็นหนังสือแจกให้กับตัวแทนนักเรียนที่เรียนดีกว่า 20 คนครับ    หลังจากครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 49 ผมได้รับเชิญให้มาบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์ และ โรงเรียนราชดำริ ให้กับ คณาจารย์และครูประมาณกว่า 300 คนครับ  ซึ่งจากการบรรยายในครั้งนั้นทำให้ทางโรงเรียนรู้สึกว่าน่าจะบรรยายให้กับนักเรียนและคณาจารย์ทุกคนด้วย  ดังนั้นในวันที่ 29 ธันวาคม ซึ่งมีการจัดพิธีทำบุญก่อนวันขึ้นปีใหม่ และเคารพธงชาติที่หน้าเสาธงโรงเรียน ทางโรงเรียน จึงได้เชิญผมมาบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน และอาจารย์ทุกคน ที่หน้าเสาธงครับ  ซึ่งผมก็ได้ใช้เวลาในการบรรยายพูดแบบสั้น ๆ ใช้เวลา 30 นาที ครับ และให้นักเรียน แต่ละคนลองจดประเด็นว่าได้รับประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้าง โดยในตอนท้าย ผมก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียน และอาจารย์สำหรับการบรรยายในวันนี้  และจะทำอะไรเพื่อเป็นคนดีในปี 2550 ครับ       
            สำหรับการที่ผมไปที่โรงเรียนราชดำริในครั้งนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นโครงการต่อเนื่อง เรื่อย ๆ และสามารถเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ด้วยครับ        
            สุดท้ายนี้ ผมขออวยพรให้ทุกคนมีความสุข สมหวัง และสุขภาพแข็งแรงตลอดปี 2550 ครับ สวัสดีปีใหม่ครับ 
หมายเหตุ สำหรับท่านที่อยากเห็นภาพบรรยากาศก็ดูได้ที่ด้านบนของ Blog นี้นะครับ                                                             
                   
                                                     จีระ  หงส์ลดารมภ์

การแบ่งกลุ่มทำ Workshop

ของโรงเรียนราชดำริ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 49 (ต่อ)คำถามข้อ คือ    

1. เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร 

2. เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโรงเรียนและการศึกษาได้อย่างไร

3. หลังจากนี้ต่อไป โรงเรียนราชดำริจะแนะนำอะไร 3 เรื่อง

 กลุ่มที่ 6

ด.ช.   กิตติพจน์   กิจขจรไชยกุล         ม. 1/2

ด.ญ. เยมฤทัย นิลประไพ                   ม. 1/2                                            ด.ญ.  จิราพร  ทองปั้น                       ม. 1/2                                            ด.ญ.สุชิณี ปั้นทรัพย์                         ม. 1/2                                            ด.ญ.สุรัชนี โพธิสาธิ                          ม. 1/2                                            ด.ญ.ปิยาภรณ์ ทองวัฒนากร              ม. 1/2                                            ด.ญ.  ธนาภรณ์  มีผล        ม. 1/2 

1. เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร        สินค้า OTOP   สามารถนำส่งออกขายนอกประเทศได้โดยไม่มีพรมแดนหรือขีดจำกัด และเราก็จะได้เงินจากสินค้า ที่ส่งออกจากต่างประเทศมาใช้ พัฒนาประเทศต่อไป

2. เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโรงเรียนและการศึกษาอย่างไร        ทำให้โรงเรียนตระหนักถึง การพัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพมาก  ทำให้มีความรู้มาก  สามารถนำไปแข่งกับโรงเรียนอื่นได้  แลช่วยพัฒนาบุคคลของประเทศ ให้ดียิ่งขึ้นและสามารถไปทำงานต่างประเทศ หรือช่วยพัฒนาประเทศได้

3. หลังจากวันนี้ แล้วโรงเรียนราชดำริจะทำอะไรต่อไป  แนะนำสามเรื่อง       

1. ให้นักเรียนทำดอกไม้จากผ้าใยบัวส่งออกไปขายข้างนอก       

2. ปลูกผักไว้  ในโรงเรียนแล้วส่วนหนึ่งนำไปขาย  และอีกส่วนหนึ่งนำไป  ทำเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียนและจะได้ปลอดสารพิษด้วย      

3. นักเรียนควรซื้อจ่ายขนม  อุปกรณ์เครื่องเขียนของโรงเรียนเพื่อนำเงินที่เราได้มาจากการขายจากนักเรียน เงินจำนวนนั้นก็สามารถนำมาปรับปรุงโรงเรียนของเราที่มีการชำรุดหรือไม่เงินที่เหลือโรงเรียนอาจนำมาซื้ออุปกรณ์ การเรียนการสอน  มาให้นักเรียนได้นำมาประกอบในการ เรียนวิชา  คณิตศาสตร์  สังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และวิชาอื่นๆ   

ด.ญ.   พันธ์ทิพย์       มุสิกา    

 ม. 3/11. เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร        เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยลดความเสี่ยง   ทางด้านจิตใจ  ทางด้านสังคม   ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ    สิ่งแวดล้อม  ทางด้านเทคโนโลยี  และทางด้านเศรษฐกิจ

2. เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโรงเรียนและการศึกษาอย่างไร        ช่วยให้เด็กนักเรียนมีความพอดีทางด้านจิตใจให้มีความประนีประนอมนึกถึงประโยชน์ส่วนรวม  พอดีทางด้านสังคมให้มีความรู้จักสามัคคี   ทางด้านสิ่งแวดล้อมและรู้จักจัดการอย่างฉลาด  รอบคอบ  และได้ประโยชน์สูงสุด  ทางด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องทางด้านการเรียน  และทางด้านเศรษฐกิจ

3. หลังจากวันนี้ แล้วโรงเรียนราชดำริจะทำอะไรต่อไป  แนะนำสามเรื่อง       

1. การนำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน       

2. การนำทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้ในวันนี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน       

3. การนำแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจริงและทำจริง  

ด.ช. คงภัค    ชัยสุขเกษม     ม. 3/2

1. เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร       

1. เรียนรู้สู่โลกกว้าง       

2. ทันเหตุการณ์ของโลก       

3. สามารถหาข้อมูลและสืบค้น ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศอื่นๆ        

4. นำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำเศรษฐกิจต่างๆ ได้ 

2. เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโรงเรียนและการศึกษาอย่างไร       

1. ให้นักเรียนมีความคิดที่จะไม่หยุดนิ่งที่จะหาความรู้       

2. ให้นักเรียนกล้าแสดงออกในด้านที่จำเป็น       

3. ให้นักเรียนรู้จักคิดและตอบอาจารย์อย่างมีเหตุผล

3. หลังจากวันนี้ แล้วโรงเรียนราชดำริจะ ทำอะไรต่อไป  แนะนำสามเรื่อง      

1. โครงการประหยัดน้ำประหยัดไฟ        2. โครงการมีรายได้ระหว่างเรียน        3. โครงการประหยัดและอดออมเงิน 

ด.ช. จิรภัทร   เรืองศักดิ์อนันท์ 

  ม, 3/2

1. เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร        ช่วยได้เพราะจะทำให้ประชาชนไทยรู้จักเศรษฐกิจพอเพียงและจะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

2. เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโรงเรียนและการศึกษาอย่างไร        ช่วยได้เพราะจะทำให้นักเรียนทุกคนรุ้จักเศรษฐกิจพอเพียงและจะนำเศรษฐกิจมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

3. หลังจากวันนี้ แล้วโรงเรียนราชดำริจะ ทำอะไรต่อไป  แนะนำสามเรื่อง       

1. โครงการประหยัดน้ำประหยัดไฟ        2. โครงการประหยดและออมทรัพย์        3. โครงการนำขยะมารีไซเคิล 

ด.ญ.   มณีรัตน์      เนยคำ     ม. 2/1

ด.ญ.   สโรชา         คงฤทธิ์    ม. 2/1

ด.ญ.   สุภาวดี       ไสยามู     ม. 2/1

1. ในโลกปัจจุบันนี้มีการพัฒนาทางด้านวัตถุมากขึ้น  มีอุปกรณ์อำนายความสะดวกมาขึ้นทำให้การใช้เงินมีการฟุ่มเฟื่อย  เศรษฐกิจมีความฟุ้งเฟ้ออย่างที่เราเคยเห็นกันมาในอดีตที่เกิดวิกฤตการณ์ฟองสบู่แตก  เราสามารถนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  มาปรับใช้ได้โดยการที่เราเสริมสร้างฐานชีวิตที่มั่นคงของตนเองรู้จักพอและเลือกใช้แต่สิ่งที่จำเป็น   ละความฟุ่มเฟื่อยรู้จักออม ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต  รู้จักเพิ่มคุณค่าของสิ่งของ  ดำรงอนุรักษ์วัฒนธรรม   โดยรู้จักที่จะประยุกต์มันมาใช้ในปัจจุบันเพียงเท่านี้  เราก็จะมีรากฐานชีวิตที่มั่นคงแล้ว

2. ช่วยพัฒนาในระบบการศึกษาให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  ให้ปฏิบัติตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักการดำเนินชีวิตโดยใช้หลักทางสายกลาง  อยู่ในความพอประมาณ  เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  และในด้านการศึกษาหาความรู้  โดยเน้นคุณธรรมให้ชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจ

3. ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเยงในการเรียนการสอน    

 -  ให้นักเรียนคนอื่นๆ ที่ไม่ได้รับการอบรม  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน   

-  นำหลักของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่  ให้กับชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

ด.ช.   อรรคเดช    อุบลไทร   

ชั้น   ม. 3/3

1. เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร        ช่วยให้การดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นไปอย่างพอเพียง  เรียบง่าย  อย่างเป็นระบบระเบียบ  สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างสบายและมีความสุข  ด้วยฝีมือของตนเอง ไม่ต้อวไปพึ่งพาใคร  อีกทั้งยังประกอบกับการใช้ปัญญาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการเปลี่ยนแปลง  ที่ทันสมัยของโลกไปเรื่อยๆ 

2. เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโรงเรียนและการศึกษาอย่างไร        ช่วยให้ทางโรงเรียนนั้นนำแนวคิดมาใช้ได้อย่างสมเหตุสมผล  และถูกต้องในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการเงินรู้จักใช้อย่างจำเป็น  ไม่ฟุ่งเฟ้อ อย่างพอเพียง รู้จักหางานต่าง ๆ และอาชีพมาสอนให้นักเรียนศึกษา  นำแนวคิดต่างๆ นั้น มาสอนให้กับนักเรียนทุกคนอย่างลึกซึ้ง ให้ถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงและรู้จักนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง

3. หลังจากวันนี้ แล้วโรงเรียนราชดำริจะ ทำอะไรต่อไป  แนะนำสามเรื่อง       

1. หาอาชีพเสริม  ให้กับนักเรียนที่สนใจทำงานและการสอนทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ในงานต่างๆ ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง       

2. ในเรื่องการออมเป็นสิ่งสำคัญนอกจาจะสอนให้นักเรียนเป็นคนรู้จักเก็บออมแล้วยังต้องให้รู้จกการปฏิบัติที่แท้จริงด้วย       

3. สอนให้ทุก ๆ คน รู้จักคุณค่าของเงิน และทรัพยากรต่าง ๆ สอนให้รู้จักให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  และการปลูกฝังให้ทุก ๆ คน มีคุณธรรมแลจริยธรรม อย่างดีงาม อย่างถูกต้อง  และการให้ความรู้ ต่าง ๆที่ไม่ใช่ เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น 

กลุ่มที่ 7

ด.ญ.     พิมพ์ประภา   ฤมิตร           

ม. 1/5

ด.ญ.     พรรษา          ใจชอบ        

 ม. 1/5

ด.ญ.     ขนิษฐา          เงินฉาย       

ม. 1/5

ด.ญ.     ดารารัตน์       เรียบร้อย     

ม. 1/13

ด.ญ.     โสภาวรรณ      แซ่โง้ว       

 ม. 1/13

ด.ญ.     วันวิสาข์         เอี่ยมหล่อ   

ม. 2/1

ด.ญ.     หัสนีย์            วงศ์ศิขรินวงศ์   ม. 2/1 

1. เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร        เศรษฐกิจพอเพียงนำมาปรับปรุงประยุกต์ให้โลกก้าวทันในด้านต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยี การที่นำเทคโนโลยีมาใช้ให้คุ้มค่าให้เกิดประโยชน์  ไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟื่อยและประหยัดพลังงาน

2. เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโรงเรียนและการศึกษาอย่างไร        ในการเรียนการสอนปัจจุบัน  ทุกสาขาวิชามีการประยุกต์ทั้งทางด้านวิชาการ  ด้านวัฒนธรรม  และด้านอื่น ๆ มาใช้ในการเรียนการสอนได้เช่น การใช้สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในโรงเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักของการคุ้มกัน  คือความรู้และคุณธรรมในเมื่อมีคุณธรรมก็ต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น  

3. หลังจากวันนี้ แล้วโรงเรียนราชดำริจะ ทำอะไรต่อไป  แนะนำสามเรื่อง       

-  พัฒนาการเรียนการสอน  เป็นแบบห้องเรียนธรรมชาติ ศึกษานอกสถานที่       

-  นักเรียนได้รู้ถึงคุณธรรม  วัฒนธรรม และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์       

 -  ให้นักเรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา  วัฒนธรรมท้องถิ่นที่นกเรียนอาศัยอยู่ 

ด.ช.   ทศพล   สุนทรสรณ์    ม. 3/3

1. เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร        ช่วยให้การดำรงชีวิต  เป็นไปอย่างพอเพียง  สามารถพึ่งตนเองได้ มีสัมมาชีพ  มีชีวิตที่เรียบง่าย  ประหยัดไม่ฟุ่งเฟ้อ

2. เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโรงเรียนและการศึกษาอย่างไร        ทำให้นักเรียนรู้จักประหยัด  ไม่ฟุ่มเฟื่อย  และทำให้โรงเรียนหลายโรงเรียนมีโครงการต่างๆ อีกมากมาย  เพื่อสอนให้นกเรียนรุ้จกประหยัดอยู่อย่างพอเพียงไมฟุ่มเฟื่อย 

3. หลังจากวันนี้ แล้วโรงเรียนราชดำริจะ ทำอะไรต่อไป  แนะนำ  3 เรื่อง       

1. มีรายได้ระหว่างเรียน       

2. ทำสินค้าของโรงเรียนเพื่อนำไปจำหน่ายโดย ทำจากฝีมือ ครู อาจารย์ หรือนกเรียน       

3. สอนให้รู้จักค่าของเงิน  สอนให้รู้จักแบ่งใช้เงินอย่างถูกต้อง  รู้จักออม รู้จักประหยัด ด.ญ.   วรรณอนงค์     เปรมานุพันธ์    ม. 3

1. เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร        ถ้าเรามีเศรษฐกิจที่พอเพียง   เราก็จะมีรากฐานของความมั่นคง  เป็นพื้นฐานที่แข็งแรงก็จะทำให้โลกาภิวัตน์หรือโลกที่ไร้พรมแดน มีความมั่นคง  แข็งแรง  และแก้ไขปัญหา

2. เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโรงเรียนและการศึกษาอย่างไร        ถ้าเรามีความพอเพียงในชีวิตประจำวัน เราก็จะสามารถลดอัตราการใช้จ่ายของโรงเรียนได้ด้วยและอีกอย่างเราก็สามารถพึ่งพาตนเอง ได้ในการที่เราจะศึกษาต่อในขั้นที่สูงขึ้นไปถ้าเรารู้จักความพอเพียง การพอประมาณ ในการใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวัน

3. หลังจากวันนี้ แล้วโรงเรียนราชดำริจะ ทำอะไรต่อไป  แนะนำ  3 เรื่อง       

- การให้เด็กรู้จักใช้หลักเหตุและผล .ในแก้ปัญหา       

 - การให้เด็กรู้จักความพอประมาณ ในด้านต่าง ๆ      

  - การให้เด็กพัฒนาตนเองทางด้านความคิด  ความรู้รอบตัว  มีคุณธรรม  และความซื่อสัตย์* ถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ทั้ง 3 สิ่งนี้ จะทำให้ชีวิตมีความผาสุก  และความยั่งยืนในชีวิต  

กลุ่มที่ 8ด.ญ.  มณฑกานต์     กาญจนภา  ด.ญ.  จิรวรรณ         ศิรินวลด.ญ.  ชนกชนม์        วาดสร้อยด.ญ.  ภัสราภรณ์      ธูปวงศ์ด.ญ. พัชรีพร            เรืองไกรศิลป์ด.ญ.  มาริสา           คำเผือนด.ช.   อลงกรณ์        คล้ายแก้วด.ช.   พงศกร           สุขศรีทอง           1. เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร        จะช่วยให้เราไม่ต้องใช้เทคโนโลยีมากขึ้น  ใช้แค่พอเพียง และอย่างเพียงพอ  เพราะหากเราใช้เทคโนโลยีมากก็อาจทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกขึ้นมาได้2. เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโรงเรียนและการศึกษาอย่างไร        ช่วยให้แดดนั้นมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์มากขึ้น  เพราะหลักการเศรษฐกิจพอเพียงต้องมี 3 ห่วง คือพอประมาณ  มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี  ซึ่งแต่ละอย่างต้องใช้หลักคิดวิเคราะห์3. หลังจากวันนี้ แล้วโรงเรียนราชดำริจะ ทำอะไรต่อไป  แนะนำ  3 เรื่อง        1. นำเรื่องที่ได้รับไปเผยแพร่  และนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน        2. ปรับปรุงตนเอง กำหนดเป็นเป้าหมายว่าโรงเรียนจะทำอะไร เช่น สร้างทรัพยากรให้ดีขึ้นโดยใช้ทฤษฎี        3. จัดตั้งโครงการ หรือสมาคม ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น โดยให้โครงการช่วยกันเผยแพร่และใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างคุ้มค่า กลุ่มที่ 9ด.ช.   ศรันพงษ์      เทศเวชด.ช.   ดรัณ            เอื้อชิบกุลด.ช.   อภิสิทธิ์        ฉันทศิริเวทย์ด.ช.   เจษฎา         บุญชัยด.ช.   ณัฐวุฒิ         ลิ้มประเสริฐด.ญ.   พิชญ์ธิดา      ตระการจันทร์ด.ญ.   วราพรรณ     เทพพิทักษ์ด.ญ.   รติยา            แสนแดง1. เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร        ช่วยให้ผู้คนมีสติในการใช้เงินและการดำรงชีวิตอย่างพอดีและเหมาะสมไม่ฟุ้งเฟ้อต่อโลกาภิวัตน์2. เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยโรงเรียนและการศึกษาอย่างไร        เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยให้การศึกษาในโรงเรียนมีความพอเพียงลดใช้พลังงานและสิ่งของที่ไม่จำเป็นเช่น เปิดเครื่องปรับอากาศในอุณหภูมิที่พอดี  และเลิกใช้สื่อการเรียนการสอนที่ไม่จำเป็น3. หลังจากวันนี้ แล้วโรงเรียนราชดำริจะ ทำอะไรต่อไป  แนะนำ  3 เรื่อง        1. ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง        2. ใช้หลักการทฤษฎี 4 L’S        3. เข้าใจกับโลกาภิวัตน์ให้ดี  และใช้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องให้มากที่สุด กลุ่มที่ 10ด.ช.  วัชรชัย        ใจหนัก         ม.1/12ด.ญ. กิ่งโพยม      เรืองไชย      ม.1/12ด.ญ. พรปวีณ์       ยิ้มเจริญ      ม.1/11

YO.
IP: xxx.207.84.103
เขียนเมื่อ 

อาลัยจปี๊ดแด่ศิษย์R.D17 2/5