เบิกอัตราเหมาจ่าย

  ติดต่อ

  เบิกอัตราเหมาจ่าย  
           

      เนื่องจากมีความขัดข้องในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้สถานพยาบาลของเอกชนที่อยู่ในโครงการเบิกจ่าย ตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไต ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมในสถานพยาบาลของเอกชน ทั้งสิ้น 116 แห่ง ไม่ สามารถเบิกจ่ายโดยตรงกับกรมบัญชีกลางใน วันที่ 15 พ.ย. ที่ผ่านไม่ได้ ให้มาวางเบิก ณ ส่วนราชการต้นสังกัดให้ถือปฏิบัติดังนี้

1.   เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เบิกในอัตราเหมาจ่ายในจำนวน 2,000 บาท ต่อครั้ง

2.   ใช้สำเนาหนังสือส่งตัวผู้ป่วยรักษาต่อเนื่องกรณีรักษาทดแทนไต ตามแต่ละกรณีที่สถานพยาบาลของทางราชการออกหลังจากวันที่มีการรักษาทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียม ในสถานพยาบาลเอกชนเป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการเบิกจ่ายได้

ข่าวสด (คอลัมน์ท้องถิ่นชวนรู้ ) : 27 ธ.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

หมายเลขบันทึก: 69633, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:51:42+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การเบิกจ่ายเงิน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)