GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เบิกอัตราเหมาจ่าย

เบิกอัตราเหมาจ่าย
           

      เนื่องจากมีความขัดข้องในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้สถานพยาบาลของเอกชนที่อยู่ในโครงการเบิกจ่าย ตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไต ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมในสถานพยาบาลของเอกชน ทั้งสิ้น 116 แห่ง ไม่ สามารถเบิกจ่ายโดยตรงกับกรมบัญชีกลางใน วันที่ 15 พ.ย. ที่ผ่านไม่ได้ ให้มาวางเบิก ณ ส่วนราชการต้นสังกัดให้ถือปฏิบัติดังนี้

1.   เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เบิกในอัตราเหมาจ่ายในจำนวน 2,000 บาท ต่อครั้ง

2.   ใช้สำเนาหนังสือส่งตัวผู้ป่วยรักษาต่อเนื่องกรณีรักษาทดแทนไต ตามแต่ละกรณีที่สถานพยาบาลของทางราชการออกหลังจากวันที่มีการรักษาทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียม ในสถานพยาบาลเอกชนเป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการเบิกจ่ายได้

ข่าวสด (คอลัมน์ท้องถิ่นชวนรู้ ) : 27 ธ.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): การเบิกจ่ายเงิน
หมายเลขบันทึก: 69633
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)