ตอนนี้งานดิฉันล้นมือมากค่ะ ทำให้ตอบอีเมล์และข้อคิดเห็นของผู้ใช้ได้ไม่ทันท่วงที และเพื่อรองรับการเติบโตของเว็บไซต์ GotoKnow.org, Learners.in.th, RootTube.org  (VDO blog) และการเพิ่มศักยภาพของระบบ KnowledgeVolution และซอฟต์แวร์ open-source อื่นๆ ที่จะพัฒนาขึ้นให้เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคม

ดิฉันขอประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยวิจัย ซึ่งจะทำงานคล้ายคลึงกับ Usability Engineering Trainee ค่ะ


หน้าที่งานหลัก: ออบแบบกราฟฟิก ออกแบบเว็บไซต์ ดูแลชุมชนออนไลน์ ตอบคำถามให้การช่วยเหลือผู้ใช้ระบบ ฝึกอบรมผู้ใช้ระบบ และงานอื่นๆ ตามลักษณะงานของ usability engineer

สถานที่ทำงาน: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้ดูแล: (UsableLabs)  ดร.จันทวรรณ น้อยวัน และ ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

คุณสมบัติ:

- สามารถใช้โปรแกรมด้านกราฟฟิกได้อย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์ในด้านการออกแบบกราฟฟิก
- มีความรู้และประสบการณ์เรื่อง CSS, Javascript ในเบื้องต้น
- ชำนาญการใช้อินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะการใช้บล็อก (blog)
- มีทักษะในการประนีประนอมและกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนออนไลน์
- เป็นคนช่างคิดช่างเขียน มีเหตุมีผล
- ติดตามข่าวสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เป็นประจำ
- รักการเรียนรู้ อดทน สู้งาน ทำงาน real full time ค่ะ คือ "ต้องไม่ทำงานอื่นเลย  ต้องใช้ความคิดอยู่กับงานทั้งหมด"

หากท่านใดสนใจ กรุณาส่ง CV ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ผลงานที่สอดคล้องกับคุณสมบัติข้างต้น มาที่ jantawan (@) gmail.com หมดเขต 31 มกราคม 2550 ค่ะ