วรัญญา  42

                             วันนี้มาถึงก็ได้รับมอบหมายให้ไปจัดส่งปฎิทินให้กับกรมต่างภายในกรมอนามัย  วิธีการดำเนินงานมีดังนี้ค่ะ

1.เช็ดจำนวนว่าแต่ละกรมต้องการปฎิทินจำนวนเท่าไหร่

2.เมื่อทราบจำนวนแล้วก็จัดปฎิทินไว้เป็นชุดๆตามจำนวน

3.จัดส่งตามกรมต่างภายในกรมอนามัย

                        วันนี้จัดส่งปฎิทินเยอะมากๆ กว่าจะเสร็จก็เที่ยงแล้วค่ะ   ในช่วงบ่ายก็จัดส่งกล่องพัสดุตามเดิมค่ะ    กล่องพัสดุเยอะมากค่ะกว่าจะครบทุกจังหวัดก็คงอีกหลายวัน

                                                                         วรัญญา   พันธ์นุเรณู

                                                                                 กรมอนามัย