วันนี้มาพบอาจารย์ประจำโครงการ IS

  • กังวลใจไปหมด เพราะขาดการเตรียมตัว ไม่รู้ว่าจะเริ่มที่ตรงจุดไหนดี
  • อาจารย์นัดพบ 13.00 น.
  • สงสัยต้องเริ่มที่แบบสอบถามก่อนเลยแล้วกัน เรื่องเครื่องมือที่จะใช้ในการทำโครงการ IS