20-12-49    

      ดิฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อประชุมกรมเมื่อวันที่ 20- 12-49 และมีข่าวแจ้งให้ทราบว่า    

 1  ท่านอธิบดีประเมินว่าในระยะยาวหน่วยงานในกรมจะต้องเป็น excellent center หรือ Training  Center   โดยต้องอาศัยเงินที่ได้จากที่เราทำบริการเพื่อวิชาการ     จะต้องเตรียมรับพรบ.สุขภาพแห่งชาติ      จะมีคณะกรร มการสุขภาพแห่งชาติที่จะกำหนดนโยบายโดยที่บทบาทกระทรวงจะน้อยลง    จะมีสมัชชาสุขภาพเฉพาะเรื่องซึ่งจะทำให้เกิดการแย่งกันเสนอนโยบาย        เรื่องนี้ทางสถาบันได้เน้นตลอดเวลาที่จะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเอง     ในปีนี้ดิฉัภูมิใจที่เรามีการจัดหลักสูตรให้ชางต่างชาติหลายรุ่นและเป็นการจัดตามความต้องการค่ะ   

2   หมอศุภมิตรสรุปการซ้อมแผนไข้หวัดใหญ่โดยเน้นให้ทุกส่วนทราบบทบาทของตัวเอง    อธิบดีขอให้คนในกรม 6000 คนใส่ใจเรื่องการซ้อมแผนและรู้หน้าที่ของตัวเอง ( ท่านรัฐมนตรีเคยกล่าวว่าประชาชนไม่รู้เรื่องเลย  ) ดิฉันคงต้องให้คณะทำงานมาซ้อมจริงในสถาบันเพื่อให้ทุกคนทราบภารกิจเมื่อมีการระบาดจริง    กรมได้บันทึกเทปเพื่อไว้เรียนรู้   

3 องค์การเภสัชแจ้งเรื่องการผลิด EFV 600mg ที่ต้องผลิตโดยไม่มีกำไรตามข้อตกลงกับบริษัท

  4 รองอธิบดีณรงค์ แจ้งเรื่องกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 50  ซึ่งมีรายละเอียดที่ทางสบร.ต้องนำมากระจายให้ร่วมกันรับตัวชี้วัด     ดิฉันหวังที่จะให้งานแผนสื่อสารให้ทุกคนทราบเพื่อร่วมกันรับตัวชี้วัด

ผอสำนักระบาดแจ้งเรื่องการเพิ่นของ  prevalence ของการติดเชื้อเอดส์ที่การรายงานปกติที่จะมองไม่เห็นด้วยตัวเลขปกติ     ตัองมีวิธี นำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าเป็นการติดเชื้อใหม่หรือของเดิม

พวกเราคงต้องทำแผน excellent  center อีกครั้งนะคะ(ถ้าทีมไม่หมดแรงซะก่อน)