27 - 29 ธันวาคม  2549  โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เข้ารับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ช่วงสัปดาห์นี้คณะครูต้องเหนื่อยหนักขึ้น เพราะมีงานการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียน และการจัดงานปีใหม่ควบพร้อมกันไปในสัปดาห์นี้ด้วย หากมีสิ่งใดๆที่ให้ผมและฝ่ายบริหารวิชาการ ได้ประสาน ช่วยเหลือ และมีข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มคุณภาพของงานให้กับภาพรวมของโรงเรียน ยินดีและพร้อมน้อมรับเสมอครับ 

     สู้ๆ และเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนครูทุกๆคนครับ