หลักการกลางในร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ ๑๑ "การกำกับ ตรวจสอบ โดยกลไกภายในมหาวิทยาลัย"

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

          10.  การกำกับ  ตรวจสอบ โดยกลไกภายในมหาวิทยาลัย

               10.1  สภามหาวิทยาลัยจะต้องวางระเบียบและกลไก เพื่อควบคุม  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

               10.2  การกำกับ  ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

                       (1)  โดยระบบการกำกับของรัฐ  ได้แก่  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สำนักงบประมาณ  เป็นต้น

                       (2)  การกำกับด้วยกลไกงบประมาณ  โดยพิจารณาเป้าหมายและผลการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ในการจัดสรร  เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นกลไกผลักดันให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามนโยบาย และแผนของรัฐ

                       (3)  การกำกับด้วยนโยบายของรัฐบาล

                       (4)  การกำกับด้วยระบบการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blog

คำสำคัญ (Tags)#หลักการกลาง#พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ

หมายเลขบันทึก: 69109, เขียน: 24 Dec 2006 @ 13:06 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 14:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ