GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

หลักการกลางในร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ ๑๐ "การบริหารงานวิชาการ"

          9.  การบริหารงานวิชาการ

               9.1  การบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเสรีภาพทางวิชาการ  โดยให้การดำเนินการเสร็จสิ้นที่สภามหาวิทยาลัยมากที่สุด  ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานทางวิชาการที่รัฐกำหนด

               9.2  ให้สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย  มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำวิจัย  และนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 69107
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)