หลักการกลางในร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ ๑๐ "การบริหารงานวิชาการ"

  ติดต่อ

          9.  การบริหารงานวิชาการ

               9.1  การบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเสรีภาพทางวิชาการ  โดยให้การดำเนินการเสร็จสิ้นที่สภามหาวิทยาลัยมากที่สุด  ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานทางวิชาการที่รัฐกำหนด

               9.2  ให้สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย  มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำวิจัย  และนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blog

หมายเลขบันทึก: 69107, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:49:56+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #หลักการกลาง#พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)