หลักการกลางในร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ ๑๐ "การบริหารงานวิชาการ"

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

          9.  การบริหารงานวิชาการ

               9.1  การบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเสรีภาพทางวิชาการ  โดยให้การดำเนินการเสร็จสิ้นที่สภามหาวิทยาลัยมากที่สุด  ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานทางวิชาการที่รัฐกำหนด

               9.2  ให้สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย  มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำวิจัย  และนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blogความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

69107

เขียน

24 Dec 2006 @ 12:33
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 16:49
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก