ติดต่อ

หลักการกลางในร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ ๙ "การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด"

          8.  การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

              ให้สภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย  และระหว่างสถาบันการศึกษาอื่นๆ ตลอดจนชุมชน  สถานประกอบการ  หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 69105, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (keywords) #หลักการกลาง#พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)