GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

หลักการกลางในร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ ๙ "การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด"

          8.  การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

              ให้สภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย  และระหว่างสถาบันการศึกษาอื่นๆ ตลอดจนชุมชน  สถานประกอบการ  หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 69105
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)