เรื่องของการสื่อสารในองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่มีเจ้าหน้าที่จำนวนมาก เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปในหลักการบริการองค์กร   เมื่อดิฉันรับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ก็ตระหนักในเรื่องนี้มาก ตั้งแต่ต้น และได้ดำเนินการหลายเพื่อเพิ่มช่องทางสื่อสาร ให้บุคลากรได้เข้าถึงข้อมูลยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะ.......
  • ส่งหนังสือเวียนทาง email ให้ทุกคน ซึ่งก่อนหน้าที่เป็นการเวียนทางเอกสาร ซึ่งจะทำให้ไปเวียนได้เฉพาะหัวหน้าหน่วยเท่านั้น บางเรื่อง จึงอาจไม่ถึงไปที่หัวหน้างานและระดับปฏิบัติการ   ปัจจุบัน หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ก็จะแขวนไว้ใน webboard ภาควิชา  
  • การส่งรายงานการประชุมภาควิชาให้หัวหน้างาน หลังการรับรองรายงานจากการประชุมภาค  อันนี้ ยังไม่ได้ประเมินดู ว่ามีการเข้ามาอ่านมากน้อยแค่ไหน  และในการประชุมภาคครั้งถัดไป จะเวียนแจ้งให้ทุกคน ทั้งวาระการประชุม และ รายงานผลสรุปการประชุม แขวนไว้ที่ webboard ภาควิชา
  •   เพิ่มช่องทางด้านวารสารสายใยพยาธิ และ บล็อก Smart Path

  แต่ไม่กี่วันที่ผ่านมา มีหลายคนบอกว่า ไม่เข้าใจเรื่องการใช้จ่ายเงินของภาควิชา  ก็น้อมรับในความบกพร่องของตนเอง ที่ คิด และ ทำอะไร แต่ไม่ค่อยได้บอกกล่าวสมาชิก

ก็จะขอนัดชี้แจงพูดคุยกันกับ หัวหน้างานและตัวแทนหน่วยละ 1-2 ท่าน เวลา 13.30 วันนี่ค่ะ (21 พ.ย.)  เหตุการณ์ครั้งนี้ ทำให้ตนเองได้เรียนรู้ และต้องพัฒนาตนเองต่อไปค่ะ    เรียนรู้ว่า......  

  • การคิดและทำด้วยความหวังดีอย่างเดียวไม่พอ ต้องบอกกล่าวให้ทราบกันด้วย  เพราะเราไม่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาจะให้ trust เรามากพอ
  • ทบทวนช่องทางการสื่อสาร ให้เข้าถึงบุคลาทุกกลุ่มมากขึ้น   การแจ้งข่าวสารภายใน ผ่านการประชุมภาควิชาอย่างเดียวไม่เพียงพอ
  • การสื่อสารต้อง customer focus มากกว่านี้ หมายถึง ต้องบอกเรื่องที่เขาอยากรู้
  • ทบทวนบุคลิก และ หน้าตาตนเอง ทำไมคนถึงไม่เข้าหา มาคุยด้วย    

อยากบอกว่า ปารมี คนนี้ เป็นคนเปิดเผย ยินดีต้อนรับชาวพยาธิที่มีข้อสงสัยเรื่องการบริหารงาน หรือ เรื่องอื่นๆ สามารถขึ้นมาพบได้เลย โดยไม่ต้องมีการนัดแนะ และ ไม่ต้องรอให้เกิดข้อสงสัยร่วมกันหลายคน เพียงมีความไม่เข้าใจคนเดียว ก็ขึ้นมาหารือ มาพูดคุยได้เลยค่ะ ยินดีจะคุยทุกเวลา