สืบเนื่องจาก 8 ธ.ค.ไปประสานสถานีตำรวจท่องเที่ยวน่าน และ 10-11-12 ธ.ค.มีโอกาสไปท่องเที่ยวตามที่ต่าง ๆ ในน่าน โดยที่ ก่อนหน้าได้รู้จักกับ ผอ.สีภูวง สำนักงานนันทนาการและการท่องเที่ยว จ.ฯน และกับการที่ ผวจ.น่าน ( นายปริญญา ปานทอง ) มีนโยบายเที่ยวเท่ห์เท่ห์กับเสน่ห์เมืองน่าน ( ไม่ใช่เฉพาะอำเภอเมืองน่านนะครับ ให้เข้าใจด้วยว่าเที่ยวกันทั้งจังหวัด ๆ น่านมีเสน่ห์ทั้งจังหวัดครับ )

                           ทำให้เกิดแนวคิดนี้  และสัปดาห์ก่อนพูดคุยกับทางผู้บริหารวิทยุสหกรณ์และวันก่อนพูดคุยกับคุณรติพรฯ  สวท.น่าน ได้โทรประสานกับ ผอ.สีภูวง ให้ช่วยทำการบ้านร่วมกัน  โดยบอกเล่า แนวคิดสถานีท่องเที่ยวน่าน

                           สถานีท่องเที่ยวเชื่อว่าจะเป็นอีกโอกาสหนึ่ง เพื่อส่งเสริมข้อมูลข่าวสารดี ๆ สาธารณชนทั่วไป นักท่องเที่ยว ผู้สนใจให้ได้ข่าวสารการท่องเที่ยว และรู้จักการท่องเที่ยวสด  ให้เที่ยวไปได้เพื่อน ได้ความรู้ไปพร้อมกัน ( ที่ผ่านมาเรามักคุ้นเคยกับคำว่า ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว ฯลฯ  ) บ่อยครั้งที่ ศูนย์ฯ หรือชื่ออื่น ๆ ทำให้ผู้สนใจมาหาข่าวสารผิดหวัง หรือได้ข้อมูลข่าวสารล้าสมัย ไม่เป็นปัจจุบันที่สำคัญเป็นสื่อทางเดียว และดูเหมือนว่าจะขาดเสน่ห์

                           ท่านได้เคยทำเรื่องสถานีท่องเที่ยวหรือแนวคิดเสนอกรุณาแบ่งปันด้วยครับ  ขอขอบพระคุณล่วงหน้า.