วันนี้เป็นวันสุดท้ายในของเดือนที่ 11 ในอิสลาม พรุ่งนับเป็นวันที่ 1 ของเดือนที่ 12หรือ ซุลฮิจญะห์

                  ในอิสลามจะแบ่งเดือนออกเป็น 12 เดือน เหมือนสากลทั่วไป แต่เป็นการนับเดือนทางจันทรคติ ในแตะละเดือนจะมี 29 หรือ 30 วัน ขึ้นอยู่กับข้างขึ้น ข้างแรมของดวงจันทร์

                เดือนที่แรกหรือเดือนที่ 1 มีชื่อว่า มุฮัรรอม Muharrom محرم

                เดือนที่เป็นที่รู้จักกันดี คือ เดือนที่ 9 ที่เรียกว่า รอมฎอน Romadorn   رمضان (อ่านว่า เราะมะดอน) เพราะเป็นเดือนที่มุสลิมทั่วโลกจะต้องถือศีลอดในเวลากลางวันตลอดทั้งเดือน

                เดือนสุดท้าย คือ เดือนซุลฮิจญะห์ Zulhijjah ذوالحجة

                    แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า ไม่สามารถกำหนดแน่นอนว่า วันเริ่มต้นของเดือนตรงกับวันอะไร และตรงกับเดือนทางสุริยคติวันที่เท่าไร

                ในความเป็นจริงเราสามารถคำนวณได้ว่า ดวงจันทร์ข้างขึ้น หรือ New moon จะเริ่มต้นวันไหน เวลาใด แต่เฉพาะในเดือนรอมฎอน มีหลักเกณฑ์ชัดเจนว่า จะต้องเห็นด้วยสายตาปกติ ถ้าถูกบดบังด้วย เมฆหมอกหรือสิ่งอื่นใด ก็ให้วันนั้นเป็นวันที่ 30 ของเดือนนั้น

                อีกปัญหาหนึ่งในแต่ละประเทศ แต่ละแห่ง จันทร์ใหม่ (New moon) จะไม่เท่ากัน ฉะนั้นในการคำนวณจึ่งกำหนดวันที่ 1 ของเดือนใหม่แตกต่างกัน

                  เดือนนี้ (ซุลฮิจญะห์)  New moon จะเริ่มเวลา 21.01 ของวันที่ 20 ธันวาคม 2549 ตามเวลาประเทศไทย จะเห็นว่า นิวมูนจะเกิดขึ้นหลังดวงอาทิตย์ตกดิน ก็หมายความว่า วันที่ 1 เดือนซุลฮิจญะห์ สำหรับคนไทยแล้วคือวันมะรืน (วันที่ 22 ธันวาคม 2549)

                ในเดือนนี้ (เดือนซุลฮิจญะห์) จะมีวันที่มุสลิมทั่วโลกจะเฉลิมฉลองกัน เรียกว่า อีดอัฎฮา หรือ ตรุษอัฎฮา และเป็นที่รู้จักในภาคใต้ ด้วยภาษาถิ่นว่า รายอฮายี

                  รายอ หมายถึง ตรุษ เหมือนตรุษจีน ตรุษคริสต์มาส หรือตรุษวันปีใหม่ จะตรงกับวันที่ 10 เดือนซุลฮิจญะห์ของทุกปี และตามหลักการคำนวณ รายอฮายี สำหรับคนไทยปีนี้ น่าจะเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2549

                ฮายี หมายถึง ศาสนปฏิบัติหลักอันสุดท้ายที่มุสลิมทุกคนต้องทำ และต้องไปทำที่นครมักกะฮฺ ประเทศซาอุดิอาราเบีย ฉะนั้น ฮายี หรือ ฮัจญ นี้เกิดขึ้นที่ประเทศซาอุฯ

                รายอฮายี ก็หมายถึง วันตรุษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจที่นครมักกะฮ ประเทศซาอุดิอาราเบีย หลายคนจึงบอกว่าการกำหนดวันอีดอัฎฮาหรือรายอฮายีต้องตรงกับวันที่ซาอุฯกำหนด  

               ตามการคำนวณแล้ววันนี้ที่นครมักกะฮ นิวมูนจะเกิดขึ้นก่อนดวงอาทิตย์ตกดิน วันที่ 1 ซุลฮิจญะห์ น่าจะเป็นพรุ่งนี้ ( 31 ธันวาคม)

               ฉะนั้นจะบอกวันนี้อย่างแน่ชัดว่า จะรายอวันไหนอย่างชัดเจนไม่ได้ เพียงแต่บอกคร่าวๆได้ว่า น่าจะเป็นวันที่ 30 หรือ 31 ของเดือนธันวาคมนี้