ดิฉันจำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วดิฉันได้มาเชิญชวนให้ทุกท่านเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มน.   แบบเหงาๆ เพราะในช่วงนั้นใน มน. มีสมาชิกเข้ามาเขียน blog ยังไม่มากนัก  แต่ปีนี้รู้สึกปลื้มใจจริงๆ  มีหลายๆ ท่านมาช่วยกันเขียนช่วยกันอ่านและช่วยกันให้กำลังใจกันและกันผ่าน Gotoknow มากและหลากหลายขึ้นโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของผู้คนใน Gotoknow ที่มีความเหนียวไม่เสื่อมคลาย

         ตัวอย่างบันทึกเกี่ยวกับการพระราชทานปริญญาบัตรของ มน. ในปีนี้อาทิเช่น
          
         อ.หนึ่ง (ศึกษาศาสตร์) ...บันทึกเรื่อง
         ลุงป๋อ     
Tacit Knowledge จากคนตัดสวน       บรรยากาศสดชื่นรอบมอนอ  

         คุณชรินทร์ (สหเวชฯ) ... บันทึกเรื่อง
         ขอขอบคุณ 
         
         คุณวายุส์  (สหเวชฯ) ... บันทึกเรื่อง  
         ไปดูน้ำพุมาแล้ว   นำภาพมาต่อบันทึกของคุณชรินทร์ ทำให้เราเห็นนำพุสวยๆ และประหยัดของคุณสมรถ สหเวชฯ

        
         น้องหนึ่ง (ศึกษาศาสตร์) ... บันทึกเรื่อง 
         งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2548          
        
         น้อง patatip (จุ๊บ ศึกษาศาสตร์) ... บันทึกเรื่อง 
         งานพระราชทาน  
        

        
         ซึ่งดิฉันคิดว่าล้วนเป็นบันทึกที่มีคุณค่าต่อมหาวิทยาลัย และเชื่อว่าคงมีในอีกหลายๆ แง่งามที่รอการถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์ในการเตรียมงานในมุมต่างๆ อีกมากมาย

         ปีนี้ที่ มน. มีการเริ่มซ้อมรับฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 – 19 ธ.ค.  ซ้อมใหญ่ในวันพุธที่ 20 ธ.ค. และมีพิธีจริงในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธ.ค. ซึ่งน่าเสียดายที่ปีนี้ท่านอาจารย์วิบูลย์ซึ่งจริงๆ แล้วมีภารกิจที่จะต้องอยู่ร่วมในพิธีดังกล่าว และดิฉันไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยในวันดังกล่าว  เนื่องจากจะต้องเดินทางไป เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  ระดับอุดมศึกษา  ซึ่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ส่งหนังสือเชิญมาถึงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 49  ซึ่งหนังสือเชิญมาถึงค่อนข้างกระชั้นชิด  และประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่หลายๆ มหาวิทยาลัยมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ซึ่งวันดังกล่าวก็เผอิญตรงกับวันที่ มน. มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรพอดี 

         สำหรับการประชุมดังกล่าว  สมศ. เชิญผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันละ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม  ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธ.ค. เวลา 08.00 น. – 15.00 น. ณ โรงแรมเดอทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ  ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 1. สถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. ในปีงบประมาณ 2550 <Click> และ 2. สถาบันอุดมศึกษาอีก 16 แห่งที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอกในปีงบประมาณ 2551 ได้แก่

         1.  มหาวิทยาลัยนเรศวร
         2.  มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)
         3.  มหาวิทยาลัยนานาชาติซิลเลอร์ – แสตมฟอร์ด
         4.  มหาวิทยาลัยเกริก
         5.  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
         6.  วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
         7.  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
         8.  วิทยาลัยสันตพล
         9.  วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
       10.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
       11.  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
       12.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
       13.  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
       14.  วิทยาลัยพิษณุโลก
       15.  มหาวิทยาลัยราชธานี
       16.  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

         ดิฉันรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยในวันรับปริญญาเหมือนทุกๆ ปี  เพราะขนาดวันนี้ซึ่งเป็นวันซ้อมใหญ่บรรยากาศก็คึกคักและสดชื่นเหลือเกิน  แต่ก็เชื่อว่าคงจะมีหลายๆ ท่านนำภาพบรรยากาศมาให้ได้ชมย้อนหลังกันอย่างแน่นอน  นอกจากนี้ที่ มน. ยังมีการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรใน <เวปไซต์ของมหาวิทยาลัย>  ให้ได้ชมกันเป็นปีที่ 2 แล้ว  

         ดิฉันเชื่อว่าการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาฝากให้กับชาว Gotoknow และ QA Staff มน.ทุกท่าน  เพื่อร่วมกันเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอกรอบสองต่อไปค่ะ