ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า รับพรปีใหม่ ณ วัดโพธิการาม อำเภอเมืองชุมพร

  ติดต่อ

  เชิญร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ปี พ.ศ.๒๕๕๐  

 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย  ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ  ปี พ.ศ.๒๕๕๐

           การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่แบบวิถีไทย ปี ๒๕๕๐  นี้  ส่งเสริมให้ชาวไทยได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนทั่วประเทศ  ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๕๐ โดยจัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ เป็นวิธีที่จะช่วยให้คลายจากความเครียด  ความทุกข์  ช่วยให้จิตใจสงบ  มีสมาธิ  จิตใจเยือกเย็นทำให้เกิดปัญญารู้แจ้ง   ทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นในวันขึ้นปีใหม่แก่พุทธศาสนิกชน
          วัตถุประสงค์
           ๑. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่พิธีการต้อนรับศักราชใหม่ในรูปแบบที่เรียบง่าย  ด้วยมิติทางพระพุทธศาสนา  มุ่งเน้นการเฉลิมฉลองในบรรยากาศที่สร้างความสงบสุข  ร่มเย็น  ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเร้าทั้งปวง
           ๒. เพื่อสร้างวัฒนธรรมประเพณีในมิติทางศาสนาในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ปี พ.ศ.๒๕๕๐
           สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับวัดโพธิการาม  ได้กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๓๑  ธันวาคม ๒๕๔๙  ณ  วัดโพธิการาม  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  จึงขอเชิญชวนชาวชุมพรทุกท่าน  เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ  ดังนี้

วันเสาร์ที่ ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๔๙
           เวลา ๒๒.๓๐ น.  - ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน  พร้อมกัน ณ บริเวณงานลานโพธิ์   วัดโพธิการาม 
           เวลา ๒๓.๐๐ น.  - พระภิกษุสงฆ์  เจริญพระพุทธมนต์  ในพระอุโบสถ
           เวลา ๒๓.๓๙ น.  - ประธานในพิธี นายพินัย  อนันตพงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
                                    เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
                                  - ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
                                  - เจ้าหน้าที่กล่าวนำอาราธนาศีล
                                 
- พระราชพิศาลสุธี  เจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ) แสดงธรรมีกถา 
                                    ในโอกาสขึ้นปีใหม่
                                  - ผู้ว่าราชการจังหวัด  กล่าวอวยพรปีใหม่

วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐
           เวลา ๐๐.๐๙ น.  - พระภิกษุสงฆ์  เจริญชัยมงคลคาถา  ย่ำฆ้อง  กลอง ระฆัง 
                                    จุดพลุสี ๙ นัด
                                  - พระราชพิศาลสุธี ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ (จาก ๙ วัด) แด่ผู้ร่วมงาน
                                  - เสร็จพิธี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Culture

หมายเลขบันทึก: 68414, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-03 20:54:05+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ข่าวสารส่วนราชการเพื่อ...แจ้งประชาชน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)