วันนี้ผมได้เดินทางไปกับหัวหน้าทีมวิจัย (ย่อย) พื้นที่สมุทรปราการ เพื่อหวังจะไปดุษฎี กับหัวหน้าทีมวิจัยโครงการใหญ่และคณะ เนื่องจากโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน ได้รับคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๑๙ โครงการเด่นของ สกว. บรรยากาศล้วนเต็มไปด้วยรอยยิ้ม แต่ทุกขณะที่ผมดีใจด้วยกับทีม ผมจะคิดถึงพื้นที่ ชาวบ้านและผู้มีส่วนให้การพัฒนาเดินไปสู่เป้าหมายที่แต่ละพื้นที่ตั้งไว้ตลอดเวลา

๑๙ โครงการวิจัยเด่น สกว. 

-----------------------------------------------------

รวมพล

ส่วนหนึ่งของทีมงาน 

ร่วมมือ ร่วมพลัง ร่วมสร้างสรร ทีมพัฒนา

ก่อเกิด ดวงปัญญา ด้วยคนคน คนทำงาน

------------------------------------------

เปิดงาน การเปิดงานของ สกว.วันนี้

--------------------------------

รวมพล หน้าหน้าทีมวิจัยโครงการ (ใหญ่) รับมอบ...

--------------------------------

ส่วนหนึ่งของทีมงาน

---------------------------------------------------------

ทีมงาน

 ร่าเริงและเบิกบานพร้อมกับซ่อนความหลังไว้ก่อนที่จะเดินก้าวต่อไปให้ชุมชน

------------------------------

โลกธรรม ๘ ประการคือ ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ สุข ทุกข์ นินทา สรรเสริญ ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องปกติของโลก เมื่อใครพบเข้าก็ไม่ควรลิงโลดจนเกินเหตุ หรือไม่ต้องเสียใจจนเกินเหตุ เพราะทั้งหมดเป็นเรื่องปกติของโลก เป็นธรรมดาของโลก ผู้รู้ไม่ลิงโลดเมื่อพบสิ่งที่หวัง และไม่เสียใจเมื่อสูญเสียของรัก