ขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องทุกคนในการสอบ

สู้ๆเข้าไว้แล้วชัยชนะจะเป็นของเรา

ฉธบ 28:13 เราจะสูงขึ้นทางเดียวเมื่อเชื่อในพระองค์

มั่นใจได้ค่ะเมื่อเราอยู่ในอ้อมแขนของพระองค์เราจะไม่ต้อง

ทุกร้อนในสิ่งใดๆเลย

อธิษฐานเผื่อค่ะ