ครม.ขิงแก่ เอาใจข้าราชการให้ของขวัญปีใหม่ จ่ายโอทีเพิ่มเท่าตัว จาก 100 บาท เป็น 200 บาทต่อวัน ส่วนวันหยุดให้เพิ่มจาก 200 บาท เป็น 420 บาทต่อวัน น.ส. เนตรปรียา ชุมไชโย ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนาย รัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบร่างระเบียบของกระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เรื่องการเพิ่มโอทีให้กับข้าราชการ โดยกำหนดจ่ายโอทีตั้งแต่เวลา 16.30 น. ไปจนถึงเวลา 20.30 น. ในวันจันทร์ถึงศุกร์ จากเดิมจ่ายเหมากัน 3 ชั่วโมง 100 บาทต่อวัน โดยให้คิดเป็นรายชั่วโมง ให้ชั่วโมงละ 50 บาท และช่วงเวลา     ที่จะให้ทำโอทีทั้งหมดเป็น 4 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 200 บาทต่อวัน    สำหรับวันหยุดราชการ เสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดพิเศษอื่น ๆ  จากเดิมจ่ายเป็นวันละ 200 บาทต่อวัน แต่ในอัตราใหม่จะมีการคิดเป็นชั่วโมง ให้ชั่วโมงละ 60 บาท และถ้ารวมทั้งหมด 6 ชั่วโมง - 1 วัน ก็ให้คิดเป็นวัน 420 บาทต่อวัน นอกจากนี้ ครม. ได้อนุมัติให้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของวันที่ 27 ธันวาคม 2549 ไปจนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2550  สำหรับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ในช่วงที่จะยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม ก็จะเก็บในช่วงของทางหลวงพิเศษหมายเลข 36 ช่วงของกรุงเทพฯ-ระยอง จะไม่เก็บช่วงกรุงเทพฯ-พัทยา ซึ่งรวมไปถึงแยกที่จะไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 34 คือบางบัว  และรวมแยกที่จะเข้าด่านท่าเรือแหลมฉบัง ส่วนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สาย  ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ตอนบางปะอิน และก็บางพลีจะไม่เก็บ

โพสต์ทูเดย์  ผู้จัดการออนไลน์ 20 ธค. 49