เช้านี้ คุณราวัลย์  โทรบอกเล่าว่า วานนี้ นายกเหล่ากาชาดน่าน ( อ.นฤมล ปานทอง ) และคณะร่วม 10 คน ไปเยือนบ้านเปรมสุข อยู่ที่บ้านเปรมสุข ประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง

                            ยังเล่าอีกว่า ท่านเชิญเหล่าเด็ก ๆ ในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ฯ  ไปทานอาหารที่จวนฯ  วันที่ 5 มกราคม 2550  แจ้งยอดไปร่วมไว้ จำนวน 177 คน  

                            โครงการฯ ดูแลเด็กในบ้านและเด็กที่อยู่ที่บ้านของเด็ก ๆ  เฉพาะที่กินนอนดูแลอยู่ที่บ้านเปรมสุข 25 คน ที่เหลืออยู่ตามบ้าน ตามชุมชนของเขา

                            เราเสนอแนะว่า เด็ก ๆ มาร่วมจำนวนมาก หากได้ตามยอดจริง ๆ  ( ไม่เช่นนั้นจะยุค รับรองได้ไม่ทั่วถึงจะยุ่ง ) เด็ก ๆ จำนวนมากมาในเมืองน่าน  ควรสร้างโอกาสให้พวกเขามีความรู้ไปด้วย เช่น ไปหาความรู้ที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน ใช้จุดนี้เป็นจุดรวมคน จุดให้เด็กได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันด้วย

                           จากนั้นจึงค่อย ๆ เดินไปดูข่วงเมือง วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร  เดินชมศาล ศาลากลาง สถานีตำรวจ สะพานกรุงศรีฯ  เข้าถึงจวนผู้ว่าเพื่อรับประทานอาหาร ทุกอย่างอยู่ที่การวางแผนปรับได้เพื่อความเหมาะสม  เรียกว่า มาทั้งที่ได้ความรู้ได้ด้วยครับ.