ฉันคุยกับเพื่อนใน blog…

 http://gotoknow.org/blog/nurseanaesthjoke/67888

 เราคุยกันเล่นๆ..สนุกๆ..ตามประสานักวิชาการ นักปฏิบัติการที่พอมีเวลาว่างบ้าง..สำหรับชาร์ทแบตเตอรี่...เพื่อให้ได้มีกำลังกาย...กำลังสมอง...ความคิด..จินตนาการ..ในการทำงานที่ตนรับผิดชอบ...อย่างน้อยที่สุด...เราก็มีกันและกัน...ไว้เป็นกำลังใจ...

ขณะฉันพูดคุยโต้ตอบ...มีถึง 2 comments. ที่พูดถึงภาวะการรู้ตัวขณะดมยาสลบ (ภาวะ awareness) ….ของ คุณขจิต ฝอยทอง..และ อ.Paew…. 2 comments. ใน 9 ท่าน...ฉันว่ามันเยอะ... ฉันปวดใจเช่นเดิม.....เมื่อได้ยินเรื่องนี้....และฉันก็ปวดใจไม่หาย....ถ้าฉันไม่คุยเรื่องนี้.....

การหลับไม่รู้สึกตัว การลืม (sedation - amnesia) เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของการวางยาสลบแบบ balance anesthesia เพื่อให้ผู้ป่วยหมดสติ ไม่รู้สึกตัว และหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะ awareness awareness เป็นภาวะที่ผู้ป่วยรู้สึกตัวในขณะได้รับการดมยาสลบทั่วไป และจำเหตุการณ์ ขณะนั้นได้ ….

มันเกิดกับเพื่อนๆหรือครอบครัวเพื่อนๆได้ยังไง

ถึงจะพบได้ไม่บ่อย ประมาณร้อยละ 0.2-0.3 ของการผ่าตัดทั่วไปแต่อาจมีผลกระทบต่อผู้ป่วยอย่างมากโดยเฉพาะผลต่อสภาพจิตใจ การที่ผู้ป่วยได้ยินเสียง… รู้สึกว่าถูกผ่าตัดแต่ไม่เจ็บรู้สึกเจ็บและไม่สามารถขยับเขยื้อนได้ระหว่างการผ่าตัดโดยอาจไม่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาวะทางจิตใจของผู้ป่วย... ...

เนื่องจากการให้ยาสลบไม่เพียงพอ ไม่ถูกต้อง ไม่มีPremedication ซึ่งเกี่ยวกับศักยภาพของบุคลากรผู้ดูแลเช่นขาดประสบการณ์ ในการให้ยาที่เหมาะสม....ภาวะใส่ท่อช่วยหายใจลำบากหรือใส่ท่อช่วยหายใจนาน ก็มีส่วน หรือเครื่องมือต่างๆที่ใช้งานชำรุดทำให้ไม่ได้ก๊าซตามต้องการ....รวมถึงตัวผู้ป่วยเองด้วยเช่น ผู้ป่วยอ้วน ผู้ป่วยดื่มสุรามาเป็นเวลานาน.....

ภาวะนี้มีโอกาสเกิดได้ ในการผ่าตัดคลอดเด็กทางหน้าท้อง การผ่าตัดหัวใจ และ การผ่าตัดผู้ป่วยอุบัติเหตุสาหัสเป็นต้น......

ภาวะนี้สามารถลดได้หากบุคลากรมีความรู้ที่เพียงพอ มีประสบการณ์ให้ยาในปริมาณที่เหมาะสม หรือมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำ ....

จะอย่างไรก็ตาม..ไม่อยากเลย...ไม่อยากให้เกิดกับใครเลย....