จัดตั้งสถาบันเพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพ

  ติดต่อ

         วันที่ 19 ธ.ค.49  ผมเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดตั้งสถาบันเพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพ   โดยมี ศ. นพ. จรัส  สุวรรณเวลา เป็นประธาน

         มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเชิงหลักการและเชิงยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนความเข้าใจในประชาคมด้านสุขภาพ   และในสังคมวงกว้าง

         ผมมีความเห็นว่าควรดำเนินการคู่ขนาน 2 ด้านที่สัมพันธ์กัน
(1) ทำงาน R&D ยกร่าง พรบ. สนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพ
(2) จัดการประชุมระดมความคิดเพื่อสร้างกระแสและความรู้ความเข้าใจ

         ความรู้ความเข้าใจเชิง concept เกี่ยวกับการวิจัยด้านสุขภาพ  ได้แก่
         - ระบบการวิจัยด้านสุขภาพ  ต้องเป็นระบบที่ซับซ้อน (complex) และประกอบด้วยระบบย่อยที่ทับซ้อน (overlapping) กันในบางส่วน   และทำงานในลักษณะที่ทั้งร่วมมือและแข่งขันกัน (compettitive & collaborative)
         - ถ้าไม่ลงทุนด้านการวิจัยและจัดการอย่างดี   สังคมจะเป็นผู้สูญเสีย (โอกาส) ที่จะใช้เงิน 1 ส่วนสร้างรายได้ 10 ส่วน  รวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม
         - ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนแปลง  ยกระดับตนเอง  จากการเป็นสังคมที่บริโภคเทโนโลยี & ความรู้ด้านสุขภาพ   ไปสู่การเป็นสังคมที่ทั้งผลิต (สร้างสรรค์) และบริโภคเทคโนโลยี & ความรู้ด้านสุขภาพ
         - เป้าหมายของการวิจัยด้านสุขภาพ   ต้องเพื่อ impact 2 ด้านคือ
                      - ด้านสุขภาพ
                      - ด้านเศรษฐกิจ  เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ
         - มองการวิจัยด้านสุขภาพเป็นเครื่องมือนำประเทศไทยเข้าอยู่ในกลุ่มประเทศผู้ผลิตหรือสร้างสรรค์ความรู้เพื่อสุขภาพ   โดยอาศัยจุดที่ประเทศไทยมี comparative advantage เป็นการยกตำแหน่ง (positioning) ของประเทศไทยในสังคมโลก

                     

                           บรรยากาศในห้องประชุม

                    

 จากซ้าย ศ. นพ. จรัส  นพ. สมศักดิ์  นพ. สุวัฒน์  นพ. กิตตินันท์  รศ. ดร. ศันสนีย์

วิจารณ์  พานิช
 19 ธ.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 68401, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การวิจัย#มสช.#การวิจัยด้านสุขภาพ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)