จัดตั้งสถาบันเพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพ

         วันที่ 19 ธ.ค.49  ผมเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดตั้งสถาบันเพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพ   โดยมี ศ. นพ. จรัส  สุวรรณเวลา เป็นประธาน

         มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเชิงหลักการและเชิงยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนความเข้าใจในประชาคมด้านสุขภาพ   และในสังคมวงกว้าง

         ผมมีความเห็นว่าควรดำเนินการคู่ขนาน 2 ด้านที่สัมพันธ์กัน
(1) ทำงาน R&D ยกร่าง พรบ. สนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพ
(2) จัดการประชุมระดมความคิดเพื่อสร้างกระแสและความรู้ความเข้าใจ

         ความรู้ความเข้าใจเชิง concept เกี่ยวกับการวิจัยด้านสุขภาพ  ได้แก่
         - ระบบการวิจัยด้านสุขภาพ  ต้องเป็นระบบที่ซับซ้อน (complex) และประกอบด้วยระบบย่อยที่ทับซ้อน (overlapping) กันในบางส่วน   และทำงานในลักษณะที่ทั้งร่วมมือและแข่งขันกัน (compettitive & collaborative)
         - ถ้าไม่ลงทุนด้านการวิจัยและจัดการอย่างดี   สังคมจะเป็นผู้สูญเสีย (โอกาส) ที่จะใช้เงิน 1 ส่วนสร้างรายได้ 10 ส่วน  รวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม
         - ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนแปลง  ยกระดับตนเอง  จากการเป็นสังคมที่บริโภคเทโนโลยี & ความรู้ด้านสุขภาพ   ไปสู่การเป็นสังคมที่ทั้งผลิต (สร้างสรรค์) และบริโภคเทคโนโลยี & ความรู้ด้านสุขภาพ
         - เป้าหมายของการวิจัยด้านสุขภาพ   ต้องเพื่อ impact 2 ด้านคือ
                      - ด้านสุขภาพ
                      - ด้านเศรษฐกิจ  เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ
         - มองการวิจัยด้านสุขภาพเป็นเครื่องมือนำประเทศไทยเข้าอยู่ในกลุ่มประเทศผู้ผลิตหรือสร้างสรรค์ความรู้เพื่อสุขภาพ   โดยอาศัยจุดที่ประเทศไทยมี comparative advantage เป็นการยกตำแหน่ง (positioning) ของประเทศไทยในสังคมโลก

                     

                           บรรยากาศในห้องประชุม

                    

 จากซ้าย ศ. นพ. จรัส  นพ. สมศักดิ์  นพ. สุวัฒน์  นพ. กิตตินันท์  รศ. ดร. ศันสนีย์

วิจารณ์  พานิช
 19 ธ.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#การวิจัย#มสช.#การวิจัยด้านสุขภาพ

หมายเลขบันทึก: 68401, เขียน: 20 Dec 2006 @ 14:39 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)