ตอนที่ 4

อย่าบิ่นบ้า  มัวแต่อ้าง  ช่างหัวมัน
ถ้าเรื่องนั้น  เกี่ยวกับเพื่อน  มนุษย์หนา
ต้องเอื้อเฟื้อ  ปฏิบัติ  เต็มอัตรา
โดยถือว่า  เป็นเพื่อนเกิด-  แก่เจ็บตาย

การช่วยเพื่อน  เหมือนช่วย  ตัวเราเอง
เมื่อจิตเพ่ง-  เล็งช่วย  ทวยสหาย
ย่อมลดความ  เห็นแก่ตัว  ลงมากมาย
ทุกทุกราย  อย่าเขวี้ยงขว้าง  ช่างหัวมัน

เห็นแก่ตัว  บางเบา  ลงเท่าไร
ยิ่งเข้าใกล้  พระนิพพาน  เห็นปานนั้น
รอดตัวได้  เพราะไม่มัว  ช่างหัวมัน
จงพากัน  ใคร่ครวญ  ถ้วนทุกคนฯ

พุทธทาสภิกขุ