KM เดินงาน กศน. แนวใหม่

"นำแนวของเกาะคา มาบูรณาการกับโครงงานอาชีพของอำเภอเมืองนครศรีฯ และบูรณาการให้เข้ากับโครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร ของท่านผู้ราชการจังหวัด

       จากที่ได้แลกเปลี่ยนกับ คน กศน. ที่งานมหกรรมจัดการความรู้ฯ เพื่อเห็นถึงแนวทางการทำงานของตนเอง โดยเคยเขียนชื่นชมของ กศน. อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปางไปแล้ว  จากของ  กศน. อำเภอเกาะคา ทำให้ผมสามารถคิดรูปแบบการทำงาน กศน. แนวใหม่ โดยนำแนว ของเกาะคา มาบูรณาการกับโครงงานอาชีพของอำเภอเมืองนครศรีฯ และ บูรณาการให้เข้ากับ โครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร  ของท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัด  โดยได้เขียนไว้ในบทความชื่อ KM Inside  ยกระดับปีการศึกษาเฉลี่ย 9.5 ปีให้กับชาวบ้าน  ล้ิงค ์ ผมคิดว่า หาก กศน. ทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชหันมาใช้วิธีการน้ี จะทำให้ ชื่อ  กศน. อยู่ติดประเทศไทยไปอีกนาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การส่งเสริมอาชีพโดยกระบวนการจัดการความรู้ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

68411

เขียน

20 Dec 2006 @ 15:14
()

แก้ไข

21 Jun 2012 @ 12:23
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก