GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เรียนรู้จากการเป็น APN

       เรียนรู้จากการเป็น APN

สุพัฒน์  สมจิตรสกุล 

          เมื่อสองสามวันก่อนได้มีโอกาสเข้าไปร่วมเรียนรู้กับเหล่าพยาบาลที่ผ่านการสอบเพื่อรับวุฒิบัตร เป็น APN หรือ วุฒิบัตรผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ซึ่งทางสภาการพยาบาลได้ให้ผมได้มีโอกาสไปเล่าประสบการณ์หลังจากได้รับวุฒิบัตรนี้ในรุ่นที่ ๑ (สำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ ๔)
 

ผมได้สรุปเป็นความรู้ในตัวผมว่า การที่ผู้ที่ผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ท่านต้องแสดงตนว่า ตนนั้นมีศักยภาพที่จะแสดงออกว่าสามารถปฏิบัติการพยาบาลได้แตกต่างจากพยาบาล มิใช่ได้วุฒิบัตรแล้วไปแสดงความองอาจที่จะเปลี่ยนใครต่อใครให้มายอมรับในชั่วคืนข้ามวัน ผมเองเป็น APN มาร่วม ๔ ปีแล้วกลับพบว่า สิ่งที่ตัวได้รับคือโอกาสการเรียนรู้มากขึ้น ทำให้เราได้มีโอกาสแทรกเข้าไปเรียนรู้ในวงต่างๆมากขึ้น แต่เมื่อถามถึงลาภ ยศ เกียรติ มีเพิ่มขึ้น?  ....เปล่าเลย เพราะผมสรุปเองว่า การจะให้คนอื่นยอมรับเราได้ ต้องทำงานเพื่อแสดงผลให้เกิดให้คนอื่นยอมรับ ว่ามีเราทำงานแล้วเกิดผลที่ดีและแตกต่างจากที่ไม่มีเรา
  

ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดผลดีต่อการทำงานให้ลุล่วงและมีความสุขคือ 3 พ พ-พื้นที่ร่วมเรียนรู้ พ-เพื่อนร่วมพึ่งพา และ พ-(อาจารย์หรือผู้รู้สำหรับเป็นที่)พึ่งพิง และ สิ่งที่จะงอกงามในระหว่างการทำงาน(ตัวชี้วัดความสำเร็จ)ต้องเกิดขึ้นใน 3 กลุ่ม (ขาดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งระวังจะมีปัญหา)คือ ความงอกงามในตัวคนทำงาน ความงอกงามในเพื่อนร่วมทีม และความงอกงามในหน่วยงานหรือผู้รับบริการ หากเกิดขึ้นเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งนั้นแสดงถึงความไม่สมดุลของการทำงาน ระวังให้ดีเถอะมันย้อนศรกลับมาจัดการเราภายหลัง
  

      ต่อไปนี้ขอขยายความเกี่ยวกับปัจจัยแต่ละตัว อันแรก พื้นที่ร่วมเรียนรู้ สิ่งนี้เป็นอันดับแรกต้องใส่ใจ เพราะคำว่าพื้นที่ มิใช่มีอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ แต่ผมกลับมองเป็น กลุ่มคน เครือข่าย ประเด็นที่สนใจ เช่นผมเองมีความสนใจในเรื่องเบาหวานมานาน เพราะประทับใจในผู้ป่วยเบาหวานรายหนึ่งที่ป่วยเป็นจิตเวช ทำให้เกิดแรงบันดาลที่ต้องการเรียนรู้ (จากเดิมที่ต้องการเข้าไปเปลี่ยนแปลงเขา)  หรือ บางคนมีความสนใจในเครือข่ายที่สร้างสุขภาพในกลุ่มชนเผ่า เพราะจุดเริ่มต้นจะนำไปสู่ เพื่อนร่วมพึ่งพา เพราะคำว่าเพื่อน ต้องมีความพ้องกันในหลายเรื่อง หนึ่งในเรื่องนั้นก็คือ ความสนใจในเรื่องราวร่วมกัน การมองเพื่อนต้องมองข้ามขอบรั้วในหน่วยงาน บางครั้งเพื่อนที่ชอบในสิ่งเดียวกันกับเรา อาจไม่มีในหน่วยงาน นอกจากนี้อย่าไปกังวลว่า ต้องมีจำนวนมาก หรือต้องนำพาคนทั้งหน่วยงานสนใจอย่างเรา เรื่องนี้เป็นเรื่องยากและจะเป็นภาระแก่เราในภายหลัง เช่น ผมบางครั้งเคยร่วมเรียนรู้เครือข่ายสุขภาพแต่มิใช่อยู่ในเขตรับผิดชอบของหน่วยงาน แต่เป็นของอีกหน่วยงานที่เรามิได้มีบทบาทหลัก แต่ผลที่เกิดขึ้นกลับมากเกินที่คาดไว้ เป็นต้น  และสุดท้ายคือ ทีพึ่งพิง การทำงานจำเป็นต้องมีผู้รู้เป็นที่ปรึกษาอยู่เป็นระยะ เพื่อเป็นการสอบทานถึงทิศทางการทำงาน มิฉะนั้นเราและเพื่อนจะพากันเข้าป่า ลงเหว การทำงานของผมโชคดีที่มีอาจารย์ที่ดีคอยให้คำปรึกษา เช่น รศ.ดร.นิตย์ ทัศนิยม รศ.นพ.สมพนธ์ ทัศนิยม พอ.นพ.ทวีศักดิ์ นพเกษร  รศ.ดร.ขนิษฐา  นันทบุตร และอีกหลายท่านที่ไม่ได้กล่าวถึง ท่านเหล่านี้จะให้โอกาสให้ผมได้สอบทานความถูกต้องขณะทำงาน บางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดเมื่อสอบทานกับท่านแล้ว เรากลับได้แง่เพิ่มขึ้นนำไปสู่การปรับแต่ง เช่น ครั้งหนึ่งผมไปเก็บข้อมูลเรื่องสิ่งแวดล้อม ผมได้ไปเก็บในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรงงาน เมื่อนำไปนำเสนอ อาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่า แล้วอีกด้านเป็นอย่างไร ...
   

          และผลของการทำงานในแต่ละครั้งที่ทำงาน เราเองจำเป็นต้องสรุปบทเรียนที่เรียนรู้ ผมเองได้เรียนรู้จากอาจารย์ที่กล่าวข้างต้น ท่านจะให้ผมสำรวจเสมอว่า มีความสุขบ้างหรือไม่ในการทำงานในแต่ละครั้ง ผมมีความเชื่อว่า งานที่เราได้ลงมือทำนั้นทุกอย่างมีคุณค่าแก่การเรียนรู้ แม้มองว่า จะล้มเหลวไม่เป็นท่าเลย สิ่งที่อยากให้พวกเราได้พินิจพิเคราะห์ในงานที่เราลงมือทำในแต่ละครั้ง โดยให้ตั้งคำถามกับตัวเองว่า มีสิ่งที่งอกงาม(สิ่งดีงาม ความสุข) เกิดขึ้นในตัวเราหรือไม่ เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมทีมเราหรือไม่ เกิดขึ้นกับกลุ่ม/ชุมชนที่เราทำงานหรือไม่ ผมมีความเชื่อว่า มีสิ่งที่งอกเกิดขึ้นเสมอ อยากให้ลองค้นหา อย่าให้ปล่อยผ่านเลยไปเพราะงานทุกชิ้นที่พวกเราลงมือทำนั้นเกิดผลเสมอ และก่อให้เกิดบทเรียนให้เรียนรู้เสมอ บันทึกเหล่านี้เมื่อถูกรวบรวมและวิเคราะห์ท่านเองจะได้เห็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดจากตัวท่านและเพื่อนร่วมทีม

    สุดท้าย อยากย้ำถึงเหล่า APN และ พยาบาลที่ต้องการเป็น APN เราจำเป็นต้องพิสูจน์ให้สังคมยอมรับว่า จำเป็นต้องมี APN เพราะมีความต่างในการปฏิบัติงานให้เกิดความงอกงามในกลุ่ม/ชุมชนที่เราปฏิบัติ เรามิอาจเรียกร้องให้คนยอมรับได้โดยปราศจากไม่มีอะไรที่แสดงให้คนทั่วไปยอมรับ ผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพพอที่จะแสดงให้โลกยอมรับ......

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 68415
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 34
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (34)

เห็นด้วยกับพี่อย่างยิ่งเลยคะ  ขออนุญาตคัดลอกไปเผยแพร่ให้พยาบาลในหน่วยงานได้อ่านกันนะคะ

สอบได้รุ่น 4 คะ เลยได้เข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย ทึ่งมากกับการทำงานของ APN รุ่นพี่ ๆ เก่ง ขยัน และทุ่มเท จนทำให้ต้องกลับมาทบทวนตัวเอง 

 

  • apn รุ่น2 ยินดีที่มี model ที่ดี
  • พูดได้ถูกใจมาก
  • จะขอใช้คำพูดนี้ไปบอกเล่าให้
  • น้องๆ พยาบาลที่ถามว่า เป็น apn แล้วเราจะได้อะไร

กำลังจะจบโท และอาจารย์แต่ละท่านย้ำมากเลยถึงเรื่องการสอบ APN แม้แต่เวลาเรียนยังแทรกเรื่องนี้ตลอดจนบางที บ่นกันว่าอาจารย์จะสอนวิชาอะไรแน่?

แต่เมื่อได้อ่านจากพี่ ๆ ที่ได้สอบผ่านและเป็น APN แล้ว ทำให้ตระหนักและเห็นความสำคัญมากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นโชคดีของวิชาชีพเราที่มีรุ่นพี่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่น้อง ๆ จริงแล้วมันทำให้เราสำนึกและควรนำไปปฏิบัติได้โดยไม่ต้องรอให้สอบ APN ก็ได้นะคะ 

มีความสงสัยว่า การที่เราจบโทตรงสายงานและสอบ APN ได้ กับคนที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในงานนั้นๆมาจนแม้แต่หมอก็ให้ความเชื่อถือปรึกษา แต่ไม่มีคุณสมบัติจะสอบได้ น่าจะมีช่องทางให้เขาได้สอบเพื่อเป็นAPN ตามหัวโขนที่ตั้งกันขึ้น

เห็นด้วยกับบทความนี้

ดิฉันสอบผ่านข้อเขียนแต่สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน อยากขอคำแนะนำในการเตรียมตัวสอบด้วยคะ

APN จิตเวช

เป็นบทเรียนที่งดงามมากค่ะ  จะคอยติดตามแกะรอยบทเรียน  บนพืนที่เรียนรู้แห่งนี้

การเตรียมสำหรับสอบสัมภาษณ์

                เท่าที่ทราบจากเพื่อนๆพี่ที่สอบผ่าน รวมทั้งประสบการณ์ที่ผมเองเห็นว่า การเตรียมตัวควรต้องทราบว่า

                 1. เราทำงานใน Field .ใดเช่น ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน / ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ / ดูแลการปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัด

                  2. ควรทำงานใน Field นั้นอย่างลึกซึ้ง จนกระทั่ง เข้าถึงความเป็นทั้งหมด โดยอาจทำเป็นโครงการ ที่มีผลลัพท์/และการประเมินที่เป็นระบบ / หรืออาจทำเป็นโครงการวิจัย ถ้าจะให้ดีควรเป็นแบบ Action Research

                 3. ควรสรุปเป็นบทเรียนสำหรับตัวเอง โดยให้ตอบคำถามว่า

                      3.1 เกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายที่เราดูแล มีปัจจัยหรือเหตุผลใดที่ทำให้เกิดเช่นนั้น

                       3.2  เกิดอะไรขึ้นกับระบบ/หน่วยงานของเรา มีปัจจัยหรือเหตุผลใดที่ทำให้เกิดเช่นนั้น

                        3.3 เกิดอะไรขึ้นกับตัวเรา มีปัจจัยหรือเหตุผลใดที่ทำให้เกิดเช่นนั้น

(เหตุผล/ปัจจัย อาจอ้างอิงจากผลงานวิจัย /ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เราทำงาน)

หากเตรียมเช่นนี้ เชื่อว่าจะสามารถสอบผ่านตามที่ต้องการ

                                    supat

เห็นด้วยกับบทความนี้   การจะเข้าสู่การเป็นapn ที่ว่ายาก  แท้จริงแล้วการที่จะประกาศให้ใครต่อใครรับรู้ว่า apn ทำอะไรเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่า   ต้องอาศัยความอดทน  และสร้างผลงานเยอะนะ   แต่พวกเราจะอยู่ได้ต้องอาศัยแรงใจจากพี่น้อง apn ด้วยกันที่วิเศาสุด....apn  psy'4
ตอนนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยติดสุรา ต้องการคำแนะนำจากพี่ๆ ค่ะ

    ผมคิดว่า คงเตรียมสิ่งที่ทำอยู่ในงานที่รับผิดชอบ เช่น เรื่องการบำบัดผู้ติดสุรา เคยไปร่วมเรียนรู้กับทีมโรงพยาบาลแม่สรวย จ.เชียงราย ทีมเขาทำวิจัยพฤติกรรมการดื่มสุราของชุมชน พบว่า มีเหตุการณ์ต่างๆที่ทุกคนมองเห็นเป็นปกติ เช่น พระต้องซื้อสุราให้โยมที่มาช่วยงานที่วัด ในงานปอยฏ้จะมีสุราและเบียร์ขาย และคนที่ดื่มสุรา เบียร์เป็นลูกหลานในหมู่บ้าน และมีพฤติกรรมเลยเถิดไป สิ่งเหล่านี้ทีมเขาเอาข้อมูลไปคืนในชุมชน กลับให้เกิดผลการตื่นตัวและมาช่วยกันพัฒนากิจกรรมเพื่อควบคุมการดื่มสุราและเบียร์ในชุมชน

    นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำ ซึ่งทำที่งานแล้วขยายไปให้เกิดความร่วมมือในชุมชน

                              สุพัฒน์

ตอนนี้กำลังเรียนต่อโท ปี 2 แล้ว อยากสอบ APN ให้ได้จังแต่ประสบการณ์ยังน้อยอยู่ ทำงานได้ 4 ปีเอง คงต้องเตรียมตัวมากๆๆๆเลยล่ะ เลยอยากขอคำแนะนำจากพี่ๆทุกๆคนค่ะ

เรียน  ผู้ถาม

          ส่วนหนึ่งผมได้แนะนำไปบ้างแล้วข้างต้น ผมอยากเพิ่มเติมในการเป็น APN ความสำคัญของการจบในระดับมหาบัณฑิต ทางการพยาบาล อยู่ที่การนำความรู้ในตัวคุณไปพัฒนางานที่รับผิดชอบได้อย่างไร มิใช่การได้รับใบรับรองต่างๆมาแล้วไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ ผมเห็นน้องบางคนพอจบมาก็เรียกร้องจะเอาโน่นเอานี่ ฉันจบมาแล้วฉันต้องอยู่ตรงโน่นตรงนี่จึงจะเหมาะสมกับสิ่งที่ฉันจบมา ก่อปัญหาให้กับหน่วยงานมากกว่าจะช่วยพัฒนาหน่วยงาน

       ผมอยากให้ผู้ที่จบต้องสำนึกในตัวเองว่า การเรียนในห้องเรียนแล้วได้ใบอะไรมาสักใบนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิตในการเรียนรู้ ที่จะพัฒนาตนเอง ดังนั้นต้องพิสูจน์ตนเองโดยการเข้าไปเรียนรู้ และperform ความรู้ในตัวของคุณร่วมกับชีวิตจริงในการทำงานของคุณให้เกิดการพัฒนาความรู้ของคุณออกมาให้ได้ นี่แหละคือ APN ตัวจริงโดยไม่ต้องพึ่งใบอะไร... อีก

     ขอให้โชคดี

สุพัฒน์ 11-01-2550

หมายเหตุ; ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย ประชุมวิชาการ 22-24 มกราคม 2551 ดูรายละเอียดที่ www.thainurseclub.net

สวัสดีคะ  APN  ทุกท่าน

  ดิฉันสอบได้รุ่นที่ 5 ของจิตเวช  รู้สึกภาคภูมิใจที่ทำได้  แต่ที่ทุกข์ใจคือการที่จะต้องทำให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ นั่นเอง

ปัญหาของ APN อีกเรื่องคือ ไม่รู้จะต่ออายุอย่างไร เห็นว่าสภาการพยาบาลจะให้ต่ออายุ สำหรับรุ่นที่ 1 ตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจน ในเวบก็ไม่มีอะไรเลย โทรศัพทืไปก้ไม่มีใครรับสาย ทุกข์จริงๆ ไม่รู้จะเอาอย่างไรกันแน่

APN vol.1

APN รุ่น 3 ค่ะ อยู่ Super tertiary hospital เหนื่อยใจ มากกว่า คนก็ยอมรับความสามารถค่ะ แต่การไม่มีตำแหน่งด้านบริหาร คืออุปสรรคเช่นกัน บางครั้ง vision ของผู้บริหารสำคัญมาก เหมือนอยู่วงการการเมืองเลย ผู้นำดี ใช้งานเราเป็น และเห็นใจ ก้มีความสุข สนุกกับงานมากๆ ถ้าผู้บริหารไม่เข้าใจการสร้าง APN ใช้เราไม่เป็น มันก็เบื่อมากๆ

อนาคต APN ฝากความหวังกับใครก็ไม่ได้หรอกครับ ผมคิดว่า ช่วงนี้ APN ทั้งหมดตอนนี้เหมือนกลุ่มทดลองที่สภาการพยาบาลปล่อยออกมาวิ่งวุ่นในในสังคม ตอนนี้ขึ้นกับว่า การจัดการของคนที่ได้รับวุฒิบัตรว่า จะจัดการชีวิตตนเองอย่างไร จะจัดกระบวนการทำงานเพื่อพิสูจน์ให้สังคมยอมรับว่า จำเป็นต้องมี APN อยู่ได้อย่างไร ผมเองตั้งแต่เป็น APN ก็ไม่ได้รับความชัดเจนในเรื่องนี้ว่า จะทำอย่างไร แม้แต่เรื่องจะต่ออายุ APN ก็ไม่ทราบว่าจะต่ออย่างไร ฟอร์มที่จะใช้ต่อเป็นอย่างไรก้ไม่ทราบ เห็นแต่สภาว่าต้องต่อแต่ก็ไม่รู้จะต่ออย่างไร ก็ต้องเป็นหนูทดลองพิสูจน์ให้คนยอมรับต่อไป

อยากทราบว่าต้องทำอย่างไรเกี่ยวกับการสอบให้ได้รับวุฒิบัตร APN ต้องทำงานตรงสายงานหรือไม่

ขณะนี้ดิฉันทำงานอยู่ห้องผ่าตัด จบปริญญาโทคณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนของวุฒิตรงนี้สามารถนำมาต่อยอดอะไรบ้างไหมคะ และถ้าอยากจะหาความรู้ต่อ ควรถามใครได้บ้างคะ

เนื่องจากไม่ได้เรียนสายตรงกับวิชาชีพ หากต้องการสอบต้องทำการเรียนเพื่อเพิ่มหน่วยการเรียนในระดับปริญญาโท ทางด้านการพยาบาล อาจต้องหาสถาบันที่สามารถให้ลงเรียนได้ ส่วนเรื่องการปฏิบัตงานจำเป็นต้องปฏิบัติงานในfieldที่ต้องการสอบ หากอยู่ห้องผ่าตัดก็น่าจะสอบด้านการพยาบาลผู้ใหญ่ และก่อนสอบก็ควรเตรียมผลงานที่ได้ปฏิบัติในfieldนั้นๆไว้ด้วย จะทำให้ผ่านการสอบได้

ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน

supat

19/06/2551

นับถือพี่ๆ APN ทุกท่านจริงๆอดทนนะคะขอให้พี่สู้ๆคะในฐานะน้องใหม่ยงไม่สอบ อยากทราบ คุณสมบัติของAPNที่ดี บทบาทด้านการวิจัย ควรมีองค์ประกอบอย่างไรคะ

ควรเป็นงานวิจัยที่ทำจากงานประจำ ลองอ่านบทความในblog นี้ก็ได้ครับ

supat

อยู่ในช่วงหาข้อมูลเพื่อเตรียมสอบสัมภาษณ์ APN จิตเวช วันที่4 ตุลาคม 2551ค่ะ

อยากสอบ ปีหน้าสาขา IC ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง แล้วถ้าจะดูกำหนดการสอบ ระเบียบการสมัครดูที่ไหนคะ

ผมได้เขียนไว้ข้างต้น คือ การเตรียมความรู้วิชาแกนกลาง ช่วงที่ผมสอบเป็นทฤษฎีทางการพยาบาล ที่มา และการพัฒนา ส่วนวิชาสาขา ผู้สอบจำเป็นต้องมีความรู้และพัฒนางานที่ต้องการสอบ และต้องมีงานที่พัฒนาที่สามารถนำไปใช้ในงาน เช่น งานวิจัย การพัฒนางานต่างๆ

สุพัฒน์

จะขอสัมภาษณ์ พี่เกี่ยวกับการทำงานในบทบาท APN ได้ไหมค่ะ ตอนนี้กำลังเรียนป.โท ปี 1 วิชา Role อ.ให้ทำรายงานค่ะ ยังไงช่วยเมล์ตอบที่ติดต่อด้วยนะค่ะ

ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ วรรณ

ได้ครับ

สุพัฒน์

โชคดีที่ได้เข้ามาอ่าน เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เป้นและกำลังจะเป็นAPNค่ะ กำลังใช้ความพยายามในการเป็น APN ถ้ายังไงจะเข้ามาขอคำแนะนำนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณครับ

เห็นด้วยค่ะ และจะสอบปีนี้ อยากได้คำแนะนำ และกำลังใจมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆขอบคุณนะคะ

กำลังจะเรียนโทสาขาการพยาบาลสูติศาสตร์ขั้นสูงคะ ตั้งใจจะสอบAPNคะต้องการทราบว่าAPNgxHoc]h;wfh8jk9v[cmovtwi[hk'

ขอถามหน่อยคะ APN ได้ค่าตอบแทนอะไรบ้างคะ

และความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างไรคะ

ค่าตอบแทนไดัตาม หลักการ พตส./ความเจริญก้าวหน้าไม่ชัดเจน ขึ้นกับหน่วยงานและความขวนขวายของตนเอง

ค่าตอบแทนทางด้านจิตใจ คิดเป็นตัวเงินไม่ได้ คำขอบคุณและรอยยิ้มของผู้ป่วย สุขภาพที่ดีขึ้นของผู้ป่วย การป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่ไม่ให้เกิดกับผู้ป่วย คือคุณค่าทางจิตใจ ที่ทำให้เกิดความปิติเสมอ มันมากกว่าคำว่าค่าตอบแทน ความเจริญก้าวหน้ามีอยู่ในหน้าที่การงานในตัวมันเองอยู่แล้ว ถ้าไม่ได้คำนึงถึงซี ตำแหน่ง แต่ให้มองกลับไปเมื่อวันวานที่ยังไม่ได้ทำบทบาทAPN ความก้าวหน้ามันมาเองโดยไม่ต้องเรียกร้องจากใคร มาจากผลสำเร็จที่เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้ป่วยที่รับผิดชอบ คุณภาพคือการบอกต่อ ผู้ป่วยยอมรับ สหสาขาวิชาชีพยอมรับ สังคมยอมรับ แล้วชีวิตนี้ยังต้องการอะไรอีก ทุกอย่างเป็นอนัตตา

จะสอบ apn ปี 54 เร็วๆๆนี้ แต่กังวลใจจัง สับสนในตัวเอง แต่ต้องลองสักตั้งดู เพราะคิดว่า การเป็น APN คือผลพลอยได้จาการทำงาน ถ้าเราทำงานมีคุณค่า จริง APN 8คงไม่ยาก เกินไป