เรียนรู้จากการเป็น APN

       เรียนรู้จากการเป็น APN

สุพัฒน์  สมจิตรสกุล 

          เมื่อสองสามวันก่อนได้มีโอกาสเข้าไปร่วมเรียนรู้กับเหล่าพยาบาลที่ผ่านการสอบเพื่อรับวุฒิบัตร เป็น APN หรือ วุฒิบัตรผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ซึ่งทางสภาการพยาบาลได้ให้ผมได้มีโอกาสไปเล่าประสบการณ์หลังจากได้รับวุฒิบัตรนี้ในรุ่นที่ ๑ (สำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ ๔)
 

ผมได้สรุปเป็นความรู้ในตัวผมว่า การที่ผู้ที่ผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ท่านต้องแสดงตนว่า ตนนั้นมีศักยภาพที่จะแสดงออกว่าสามารถปฏิบัติการพยาบาลได้แตกต่างจากพยาบาล มิใช่ได้วุฒิบัตรแล้วไปแสดงความองอาจที่จะเปลี่ยนใครต่อใครให้มายอมรับในชั่วคืนข้ามวัน ผมเองเป็น APN มาร่วม ๔ ปีแล้วกลับพบว่า สิ่งที่ตัวได้รับคือโอกาสการเรียนรู้มากขึ้น ทำให้เราได้มีโอกาสแทรกเข้าไปเรียนรู้ในวงต่างๆมากขึ้น แต่เมื่อถามถึงลาภ ยศ เกียรติ มีเพิ่มขึ้น?  ....เปล่าเลย เพราะผมสรุปเองว่า การจะให้คนอื่นยอมรับเราได้ ต้องทำงานเพื่อแสดงผลให้เกิดให้คนอื่นยอมรับ ว่ามีเราทำงานแล้วเกิดผลที่ดีและแตกต่างจากที่ไม่มีเรา
  

ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดผลดีต่อการทำงานให้ลุล่วงและมีความสุขคือ 3 พ พ-พื้นที่ร่วมเรียนรู้ พ-เพื่อนร่วมพึ่งพา และ พ-(อาจารย์หรือผู้รู้สำหรับเป็นที่)พึ่งพิง และ สิ่งที่จะงอกงามในระหว่างการทำงาน(ตัวชี้วัดความสำเร็จ)ต้องเกิดขึ้นใน 3 กลุ่ม (ขาดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งระวังจะมีปัญหา)คือ ความงอกงามในตัวคนทำงาน ความงอกงามในเพื่อนร่วมทีม และความงอกงามในหน่วยงานหรือผู้รับบริการ หากเกิดขึ้นเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งนั้นแสดงถึงความไม่สมดุลของการทำงาน ระวังให้ดีเถอะมันย้อนศรกลับมาจัดการเราภายหลัง
  

      ต่อไปนี้ขอขยายความเกี่ยวกับปัจจัยแต่ละตัว อันแรก พื้นที่ร่วมเรียนรู้ สิ่งนี้เป็นอันดับแรกต้องใส่ใจ เพราะคำว่าพื้นที่ มิใช่มีอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ แต่ผมกลับมองเป็น กลุ่มคน เครือข่าย ประเด็นที่สนใจ เช่นผมเองมีความสนใจในเรื่องเบาหวานมานาน เพราะประทับใจในผู้ป่วยเบาหวานรายหนึ่งที่ป่วยเป็นจิตเวช ทำให้เกิดแรงบันดาลที่ต้องการเรียนรู้ (จากเดิมที่ต้องการเข้าไปเปลี่ยนแปลงเขา)  หรือ บางคนมีความสนใจในเครือข่ายที่สร้างสุขภาพในกลุ่มชนเผ่า เพราะจุดเริ่มต้นจะนำไปสู่ เพื่อนร่วมพึ่งพา เพราะคำว่าเพื่อน ต้องมีความพ้องกันในหลายเรื่อง หนึ่งในเรื่องนั้นก็คือ ความสนใจในเรื่องราวร่วมกัน การมองเพื่อนต้องมองข้ามขอบรั้วในหน่วยงาน บางครั้งเพื่อนที่ชอบในสิ่งเดียวกันกับเรา อาจไม่มีในหน่วยงาน นอกจากนี้อย่าไปกังวลว่า ต้องมีจำนวนมาก หรือต้องนำพาคนทั้งหน่วยงานสนใจอย่างเรา เรื่องนี้เป็นเรื่องยากและจะเป็นภาระแก่เราในภายหลัง เช่น ผมบางครั้งเคยร่วมเรียนรู้เครือข่ายสุขภาพแต่มิใช่อยู่ในเขตรับผิดชอบของหน่วยงาน แต่เป็นของอีกหน่วยงานที่เรามิได้มีบทบาทหลัก แต่ผลที่เกิดขึ้นกลับมากเกินที่คาดไว้ เป็นต้น  และสุดท้ายคือ ทีพึ่งพิง การทำงานจำเป็นต้องมีผู้รู้เป็นที่ปรึกษาอยู่เป็นระยะ เพื่อเป็นการสอบทานถึงทิศทางการทำงาน มิฉะนั้นเราและเพื่อนจะพากันเข้าป่า ลงเหว การทำงานของผมโชคดีที่มีอาจารย์ที่ดีคอยให้คำปรึกษา เช่น รศ.ดร.นิตย์ ทัศนิยม รศ.นพ.สมพนธ์ ทัศนิยม พอ.นพ.ทวีศักดิ์ นพเกษร  รศ.ดร.ขนิษฐา  นันทบุตร และอีกหลายท่านที่ไม่ได้กล่าวถึง ท่านเหล่านี้จะให้โอกาสให้ผมได้สอบทานความถูกต้องขณะทำงาน บางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดเมื่อสอบทานกับท่านแล้ว เรากลับได้แง่เพิ่มขึ้นนำไปสู่การปรับแต่ง เช่น ครั้งหนึ่งผมไปเก็บข้อมูลเรื่องสิ่งแวดล้อม ผมได้ไปเก็บในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรงงาน เมื่อนำไปนำเสนอ อาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่า แล้วอีกด้านเป็นอย่างไร ...
   

          และผลของการทำงานในแต่ละครั้งที่ทำงาน เราเองจำเป็นต้องสรุปบทเรียนที่เรียนรู้ ผมเองได้เรียนรู้จากอาจารย์ที่กล่าวข้างต้น ท่านจะให้ผมสำรวจเสมอว่า มีความสุขบ้างหรือไม่ในการทำงานในแต่ละครั้ง ผมมีความเชื่อว่า งานที่เราได้ลงมือทำนั้นทุกอย่างมีคุณค่าแก่การเรียนรู้ แม้มองว่า จะล้มเหลวไม่เป็นท่าเลย สิ่งที่อยากให้พวกเราได้พินิจพิเคราะห์ในงานที่เราลงมือทำในแต่ละครั้ง โดยให้ตั้งคำถามกับตัวเองว่า มีสิ่งที่งอกงาม(สิ่งดีงาม ความสุข) เกิดขึ้นในตัวเราหรือไม่ เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมทีมเราหรือไม่ เกิดขึ้นกับกลุ่ม/ชุมชนที่เราทำงานหรือไม่ ผมมีความเชื่อว่า มีสิ่งที่งอกเกิดขึ้นเสมอ อยากให้ลองค้นหา อย่าให้ปล่อยผ่านเลยไปเพราะงานทุกชิ้นที่พวกเราลงมือทำนั้นเกิดผลเสมอ และก่อให้เกิดบทเรียนให้เรียนรู้เสมอ บันทึกเหล่านี้เมื่อถูกรวบรวมและวิเคราะห์ท่านเองจะได้เห็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดจากตัวท่านและเพื่อนร่วมทีม

    สุดท้าย อยากย้ำถึงเหล่า APN และ พยาบาลที่ต้องการเป็น APN เราจำเป็นต้องพิสูจน์ให้สังคมยอมรับว่า จำเป็นต้องมี APN เพราะมีความต่างในการปฏิบัติงานให้เกิดความงอกงามในกลุ่ม/ชุมชนที่เราปฏิบัติ เรามิอาจเรียกร้องให้คนยอมรับได้โดยปราศจากไม่มีอะไรที่แสดงให้คนทั่วไปยอมรับ ผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพพอที่จะแสดงให้โลกยอมรับ......

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน LEARN4LIFE

คำสำคัญ (Tags)#บทเรียนที่เรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 68415, เขียน: 20 Dec 2006 @ 15:24 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 04:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 34, อ่าน: คลิก


ความเห็น (34)

พยาบาลPCU
IP: xxx.7.151.181
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับพี่อย่างยิ่งเลยคะ  ขออนุญาตคัดลอกไปเผยแพร่ให้พยาบาลในหน่วยงานได้อ่านกันนะคะ

APN ใหม่
IP: xxx.154.202.18
เขียนเมื่อ 

สอบได้รุ่น 4 คะ เลยได้เข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย ทึ่งมากกับการทำงานของ APN รุ่นพี่ ๆ เก่ง ขยัน และทุ่มเท จนทำให้ต้องกลับมาทบทวนตัวเอง 

 

  • apn รุ่น2 ยินดีที่มี model ที่ดี
  • พูดได้ถูกใจมาก
  • จะขอใช้คำพูดนี้ไปบอกเล่าให้
  • น้องๆ พยาบาลที่ถามว่า เป็น apn แล้วเราจะได้อะไร
Jun จิตเวช
IP: xxx.9.94.104
เขียนเมื่อ 

กำลังจะจบโท และอาจารย์แต่ละท่านย้ำมากเลยถึงเรื่องการสอบ APN แม้แต่เวลาเรียนยังแทรกเรื่องนี้ตลอดจนบางที บ่นกันว่าอาจารย์จะสอนวิชาอะไรแน่?

แต่เมื่อได้อ่านจากพี่ ๆ ที่ได้สอบผ่านและเป็น APN แล้ว ทำให้ตระหนักและเห็นความสำคัญมากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นโชคดีของวิชาชีพเราที่มีรุ่นพี่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่น้อง ๆ จริงแล้วมันทำให้เราสำนึกและควรนำไปปฏิบัติได้โดยไม่ต้องรอให้สอบ APN ก็ได้นะคะ 

NONG
IP: xxx.26.239.120
เขียนเมื่อ 
มีความสงสัยว่า การที่เราจบโทตรงสายงานและสอบ APN ได้ กับคนที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในงานนั้นๆมาจนแม้แต่หมอก็ให้ความเชื่อถือปรึกษา แต่ไม่มีคุณสมบัติจะสอบได้ น่าจะมีช่องทางให้เขาได้สอบเพื่อเป็นAPN ตามหัวโขนที่ตั้งกันขึ้น
ติ๊ก
IP: xxx.113.55.198
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับบทความนี้

ดิฉันสอบผ่านข้อเขียนแต่สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน อยากขอคำแนะนำในการเตรียมตัวสอบด้วยคะ

APN จิตเวช

อุดม พานทอง
IP: xxx.12.74.8
เขียนเมื่อ 
เป็นบทเรียนที่งดงามมากค่ะ  จะคอยติดตามแกะรอยบทเรียน  บนพืนที่เรียนรู้แห่งนี้
supat
IP: xxx.113.17.155
เขียนเมื่อ 

การเตรียมสำหรับสอบสัมภาษณ์

                เท่าที่ทราบจากเพื่อนๆพี่ที่สอบผ่าน รวมทั้งประสบการณ์ที่ผมเองเห็นว่า การเตรียมตัวควรต้องทราบว่า

                 1. เราทำงานใน Field .ใดเช่น ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน / ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ / ดูแลการปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัด

                  2. ควรทำงานใน Field นั้นอย่างลึกซึ้ง จนกระทั่ง เข้าถึงความเป็นทั้งหมด โดยอาจทำเป็นโครงการ ที่มีผลลัพท์/และการประเมินที่เป็นระบบ / หรืออาจทำเป็นโครงการวิจัย ถ้าจะให้ดีควรเป็นแบบ Action Research

                 3. ควรสรุปเป็นบทเรียนสำหรับตัวเอง โดยให้ตอบคำถามว่า

                      3.1 เกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายที่เราดูแล มีปัจจัยหรือเหตุผลใดที่ทำให้เกิดเช่นนั้น

                       3.2  เกิดอะไรขึ้นกับระบบ/หน่วยงานของเรา มีปัจจัยหรือเหตุผลใดที่ทำให้เกิดเช่นนั้น

                        3.3 เกิดอะไรขึ้นกับตัวเรา มีปัจจัยหรือเหตุผลใดที่ทำให้เกิดเช่นนั้น

(เหตุผล/ปัจจัย อาจอ้างอิงจากผลงานวิจัย /ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เราทำงาน)

หากเตรียมเช่นนี้ เชื่อว่าจะสามารถสอบผ่านตามที่ต้องการ

                                    supat

n
IP: xxx.147.36.205
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับบทความนี้   การจะเข้าสู่การเป็นapn ที่ว่ายาก  แท้จริงแล้วการที่จะประกาศให้ใครต่อใครรับรู้ว่า apn ทำอะไรเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่า   ต้องอาศัยความอดทน  และสร้างผลงานเยอะนะ   แต่พวกเราจะอยู่ได้ต้องอาศัยแรงใจจากพี่น้อง apn ด้วยกันที่วิเศาสุด....apn  psy'4
เตรียมตัวสอบ
IP: xxx.151.46.130
เขียนเมื่อ 
ตอนนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยติดสุรา ต้องการคำแนะนำจากพี่ๆ ค่ะ

    ผมคิดว่า คงเตรียมสิ่งที่ทำอยู่ในงานที่รับผิดชอบ เช่น เรื่องการบำบัดผู้ติดสุรา เคยไปร่วมเรียนรู้กับทีมโรงพยาบาลแม่สรวย จ.เชียงราย ทีมเขาทำวิจัยพฤติกรรมการดื่มสุราของชุมชน พบว่า มีเหตุการณ์ต่างๆที่ทุกคนมองเห็นเป็นปกติ เช่น พระต้องซื้อสุราให้โยมที่มาช่วยงานที่วัด ในงานปอยฏ้จะมีสุราและเบียร์ขาย และคนที่ดื่มสุรา เบียร์เป็นลูกหลานในหมู่บ้าน และมีพฤติกรรมเลยเถิดไป สิ่งเหล่านี้ทีมเขาเอาข้อมูลไปคืนในชุมชน กลับให้เกิดผลการตื่นตัวและมาช่วยกันพัฒนากิจกรรมเพื่อควบคุมการดื่มสุราและเบียร์ในชุมชน

    นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำ ซึ่งทำที่งานแล้วขยายไปให้เกิดความร่วมมือในชุมชน

                              สุพัฒน์

aaaa
IP: xxx.26.147.252
เขียนเมื่อ 
ตอนนี้กำลังเรียนต่อโท ปี 2 แล้ว อยากสอบ APN ให้ได้จังแต่ประสบการณ์ยังน้อยอยู่ ทำงานได้ 4 ปีเอง คงต้องเตรียมตัวมากๆๆๆเลยล่ะ เลยอยากขอคำแนะนำจากพี่ๆทุกๆคนค่ะ
supat
IP: xxx.113.17.155
เขียนเมื่อ 

เรียน  ผู้ถาม

          ส่วนหนึ่งผมได้แนะนำไปบ้างแล้วข้างต้น ผมอยากเพิ่มเติมในการเป็น APN ความสำคัญของการจบในระดับมหาบัณฑิต ทางการพยาบาล อยู่ที่การนำความรู้ในตัวคุณไปพัฒนางานที่รับผิดชอบได้อย่างไร มิใช่การได้รับใบรับรองต่างๆมาแล้วไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ ผมเห็นน้องบางคนพอจบมาก็เรียกร้องจะเอาโน่นเอานี่ ฉันจบมาแล้วฉันต้องอยู่ตรงโน่นตรงนี่จึงจะเหมาะสมกับสิ่งที่ฉันจบมา ก่อปัญหาให้กับหน่วยงานมากกว่าจะช่วยพัฒนาหน่วยงาน

       ผมอยากให้ผู้ที่จบต้องสำนึกในตัวเองว่า การเรียนในห้องเรียนแล้วได้ใบอะไรมาสักใบนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิตในการเรียนรู้ ที่จะพัฒนาตนเอง ดังนั้นต้องพิสูจน์ตนเองโดยการเข้าไปเรียนรู้ และperform ความรู้ในตัวของคุณร่วมกับชีวิตจริงในการทำงานของคุณให้เกิดการพัฒนาความรู้ของคุณออกมาให้ได้ นี่แหละคือ APN ตัวจริงโดยไม่ต้องพึ่งใบอะไร... อีก

     ขอให้โชคดี

สุพัฒน์ 11-01-2550

หมายเหตุ; ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย ประชุมวิชาการ 22-24 มกราคม 2551 ดูรายละเอียดที่ www.thainurseclub.net

pa
IP: xxx.19.121.50
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ  APN  ทุกท่าน

  ดิฉันสอบได้รุ่นที่ 5 ของจิตเวช  รู้สึกภาคภูมิใจที่ทำได้  แต่ที่ทุกข์ใจคือการที่จะต้องทำให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ นั่นเอง

supat
IP: xxx.26.201.52
เขียนเมื่อ 

ปัญหาของ APN อีกเรื่องคือ ไม่รู้จะต่ออายุอย่างไร เห็นว่าสภาการพยาบาลจะให้ต่ออายุ สำหรับรุ่นที่ 1 ตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจน ในเวบก็ไม่มีอะไรเลย โทรศัพทืไปก้ไม่มีใครรับสาย ทุกข์จริงๆ ไม่รู้จะเอาอย่างไรกันแน่

APN vol.1

Patporn
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

APN รุ่น 3 ค่ะ อยู่ Super tertiary hospital เหนื่อยใจ มากกว่า คนก็ยอมรับความสามารถค่ะ แต่การไม่มีตำแหน่งด้านบริหาร คืออุปสรรคเช่นกัน บางครั้ง vision ของผู้บริหารสำคัญมาก เหมือนอยู่วงการการเมืองเลย ผู้นำดี ใช้งานเราเป็น และเห็นใจ ก้มีความสุข สนุกกับงานมากๆ ถ้าผู้บริหารไม่เข้าใจการสร้าง APN ใช้เราไม่เป็น มันก็เบื่อมากๆ

supat
IP: xxx.175.132.247
เขียนเมื่อ 
อนาคต APN ฝากความหวังกับใครก็ไม่ได้หรอกครับ ผมคิดว่า ช่วงนี้ APN ทั้งหมดตอนนี้เหมือนกลุ่มทดลองที่สภาการพยาบาลปล่อยออกมาวิ่งวุ่นในในสังคม ตอนนี้ขึ้นกับว่า การจัดการของคนที่ได้รับวุฒิบัตรว่า จะจัดการชีวิตตนเองอย่างไร จะจัดกระบวนการทำงานเพื่อพิสูจน์ให้สังคมยอมรับว่า จำเป็นต้องมี APN อยู่ได้อย่างไร ผมเองตั้งแต่เป็น APN ก็ไม่ได้รับความชัดเจนในเรื่องนี้ว่า จะทำอย่างไร แม้แต่เรื่องจะต่ออายุ APN ก็ไม่ทราบว่าจะต่ออย่างไร ฟอร์มที่จะใช้ต่อเป็นอย่างไรก้ไม่ทราบ เห็นแต่สภาว่าต้องต่อแต่ก็ไม่รู้จะต่ออย่างไร ก็ต้องเป็นหนูทดลองพิสูจน์ให้คนยอมรับต่อไป
ปาลิดา ธนรุ่งเจริญกิจ
IP: xxx.19.86.146
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าต้องทำอย่างไรเกี่ยวกับการสอบให้ได้รับวุฒิบัตร APN ต้องทำงานตรงสายงานหรือไม่

ขณะนี้ดิฉันทำงานอยู่ห้องผ่าตัด จบปริญญาโทคณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนของวุฒิตรงนี้สามารถนำมาต่อยอดอะไรบ้างไหมคะ และถ้าอยากจะหาความรู้ต่อ ควรถามใครได้บ้างคะ

supat
IP: xxx.175.132.247
เขียนเมื่อ 

เนื่องจากไม่ได้เรียนสายตรงกับวิชาชีพ หากต้องการสอบต้องทำการเรียนเพื่อเพิ่มหน่วยการเรียนในระดับปริญญาโท ทางด้านการพยาบาล อาจต้องหาสถาบันที่สามารถให้ลงเรียนได้ ส่วนเรื่องการปฏิบัตงานจำเป็นต้องปฏิบัติงานในfieldที่ต้องการสอบ หากอยู่ห้องผ่าตัดก็น่าจะสอบด้านการพยาบาลผู้ใหญ่ และก่อนสอบก็ควรเตรียมผลงานที่ได้ปฏิบัติในfieldนั้นๆไว้ด้วย จะทำให้ผ่านการสอบได้

ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน

supat

ratree
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

19/06/2551

นับถือพี่ๆ APN ทุกท่านจริงๆอดทนนะคะขอให้พี่สู้ๆคะในฐานะน้องใหม่ยงไม่สอบ อยากทราบ คุณสมบัติของAPNที่ดี บทบาทด้านการวิจัย ควรมีองค์ประกอบอย่างไรคะ

supat
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ควรเป็นงานวิจัยที่ทำจากงานประจำ ลองอ่านบทความในblog นี้ก็ได้ครับ

supat

นิตยา จรัสแสง
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

อยู่ในช่วงหาข้อมูลเพื่อเตรียมสอบสัมภาษณ์ APN จิตเวช วันที่4 ตุลาคม 2551ค่ะ

ต่าย
IP: xxx.136.207.239
เขียนเมื่อ 

อยากสอบ ปีหน้าสาขา IC ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง แล้วถ้าจะดูกำหนดการสอบ ระเบียบการสมัครดูที่ไหนคะ

supat
IP: xxx.26.252.190
เขียนเมื่อ 

ผมได้เขียนไว้ข้างต้น คือ การเตรียมความรู้วิชาแกนกลาง ช่วงที่ผมสอบเป็นทฤษฎีทางการพยาบาล ที่มา และการพัฒนา ส่วนวิชาสาขา ผู้สอบจำเป็นต้องมีความรู้และพัฒนางานที่ต้องการสอบ และต้องมีงานที่พัฒนาที่สามารถนำไปใช้ในงาน เช่น งานวิจัย การพัฒนางานต่างๆ

สุพัฒน์

วรรณ
IP: xxx.128.172.68
เขียนเมื่อ 

จะขอสัมภาษณ์ พี่เกี่ยวกับการทำงานในบทบาท APN ได้ไหมค่ะ ตอนนี้กำลังเรียนป.โท ปี 1 วิชา Role อ.ให้ทำรายงานค่ะ ยังไงช่วยเมล์ตอบที่ติดต่อด้วยนะค่ะ

ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ วรรณ

supat
IP: xxx.26.251.83
เขียนเมื่อ 

ได้ครับ

สุพัฒน์

มดแดง
IP: xxx.123.188.125
เขียนเมื่อ 

โชคดีที่ได้เข้ามาอ่าน เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เป้นและกำลังจะเป็นAPNค่ะ กำลังใช้ความพยายามในการเป็น APN ถ้ายังไงจะเข้ามาขอคำแนะนำนะคะ ขอบคุณค่ะ

supat
IP: xxx.26.252.212
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ และจะสอบปีนี้ อยากได้คำแนะนำ และกำลังใจมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆขอบคุณนะคะ

เดียร์
IP: xxx.123.183.238
เขียนเมื่อ 

กำลังจะเรียนโทสาขาการพยาบาลสูติศาสตร์ขั้นสูงคะ ตั้งใจจะสอบAPNคะต้องการทราบว่าAPNgxHoc]h;wfh8jk9v[cmovtwi[hk'

เดียร์
IP: xxx.123.183.238
เขียนเมื่อ 

ขอถามหน่อยคะ APN ได้ค่าตอบแทนอะไรบ้างคะ

และความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างไรคะ

supat
IP: xxx.49.189.79
เขียนเมื่อ 

ค่าตอบแทนไดัตาม หลักการ พตส./ความเจริญก้าวหน้าไม่ชัดเจน ขึ้นกับหน่วยงานและความขวนขวายของตนเอง

junshay
IP: xxx.180.112.147
เขียนเมื่อ 

ค่าตอบแทนทางด้านจิตใจ คิดเป็นตัวเงินไม่ได้ คำขอบคุณและรอยยิ้มของผู้ป่วย สุขภาพที่ดีขึ้นของผู้ป่วย การป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่ไม่ให้เกิดกับผู้ป่วย คือคุณค่าทางจิตใจ ที่ทำให้เกิดความปิติเสมอ มันมากกว่าคำว่าค่าตอบแทน ความเจริญก้าวหน้ามีอยู่ในหน้าที่การงานในตัวมันเองอยู่แล้ว ถ้าไม่ได้คำนึงถึงซี ตำแหน่ง แต่ให้มองกลับไปเมื่อวันวานที่ยังไม่ได้ทำบทบาทAPN ความก้าวหน้ามันมาเองโดยไม่ต้องเรียกร้องจากใคร มาจากผลสำเร็จที่เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้ป่วยที่รับผิดชอบ คุณภาพคือการบอกต่อ ผู้ป่วยยอมรับ สหสาขาวิชาชีพยอมรับ สังคมยอมรับ แล้วชีวิตนี้ยังต้องการอะไรอีก ทุกอย่างเป็นอนัตตา

IP: xxx.180.28.249
เขียนเมื่อ 

จะสอบ apn ปี 54 เร็วๆๆนี้ แต่กังวลใจจัง สับสนในตัวเอง แต่ต้องลองสักตั้งดู เพราะคิดว่า การเป็น APN คือผลพลอยได้จาการทำงาน ถ้าเราทำงานมีคุณค่า จริง APN 8คงไม่ยาก เกินไป